מודיעין ודוקטרינה צבאית- סתירה פנימית? / Philip H. J. Davies and Kristian Gustafson

הזרקור מציג את המתח הבסיסי בין שני צדי מתרס. מצד אחד, ההנחות האינטלקטואליות והמוסדיות, העגה והסטנדרטים של הצבא. מצד שני, האתוס, הבסיס של עשייה מקצועית טהורה והניסיון המערכתי של המעשה המודיעיני. הארגון הצבאי, והדוקטרינה הצבאית בפרט, מגדירים וקטורים מחשבתיים שהם סט של כללים לביצוע פעולות, ומנגד ערך יסוד במודיעין דורש לערער על וקטורים מחשבתיים כאלה. יישוב המתח הזה נבחן בזרקור דרך התגלגלות ההוראות התורתיות לעוסקים במודיעין במערכת הביטחונית הבריטית.
קרא עוד

שחיקת כוח האדם בקרב החוקרים בקהילת המודיעין האמריקנית והדרך להתמודד עמה / Donald K. Gordon Jr.

הזרקור סוקר את היקף משבר שחיקת כוח האדם ב-DA (הזרוע המחקרית של ה-CIA) והגורמים להתפתחותו. בנוסף, מוצע פתרון בדמות הכשרת מנהלים מוצלחת תוך מתן דוגמאות להכשרות שיושמו בארה"ב. לבסוף, מוצגות מספר המלצות עבור קהילת המודיעין הישראלית, מתוך הנחה שתופעות דומות מתרחשות גם בקהילת המחקר בארץ.
קרא עוד