גיליון 8 - הנני כאן! על מגדר ומודיעין בישראל - יולי 2022

גיליון מספר 8 של כתב העת "מודיעין הלכה ומעשה מוקדש לדיון במיגדר ומודיעין. הגיליון הוא פרי  שיתוף פעולה בין שני גופים שכתיבה ויצירת ידע פועל בארגון היא נר לרגליהם – המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין וענף מד"ה באמ"ן שמוביל בשנים האחרונות סדר יום פרו־אקטיבי של קידום נשים באמ"ן. 
ההחלטה לעסוק בנושא נובעת מכך שזהו, בראייתנו, אחד הנושאים המרכזיים שהעיסוק בו עשוי לשנות את ארגוני המודיעין ואת הדרך שבה הם פועלים ושיש לו השלכות על היבטים לאומיים שעל קהילת המודיעין לדחוף לכיוונם, כמו ייצוג הולם לנשים במשרדי ממשלה ובמגזר ההייטק וכן השפעה על האופן שבו מתחנך הדור הצעיר.
לגיליון שותפים מפקדים ומפקדות באמ"ן לצד מנהלים ומנהלות בארגוני המודיעין האחרים – המוסד והשב"כ. בנוסף, אנו מביאים את נקודת המבט של הסקטור האזרחי, בדגש לתחום ההייטק, אשר יכול להוות מקור להשראה וכן של המתרחש בנושא מעבר לים בקהילת המודיעין האמריקאית. פותח את הגיליון מאמרו של ראש אמ"ן, האלוף אהרון חליוה, אשר מקדם סדר יום של קידום נשים בארגון.
קרא עוד