שובל בן יאירעוזרת מחקר

שובל בן יאיר היא עוזרת מחקר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. שירתה בעבר ביחידת 8200 במשך כ-5 שנים, בתפקידים מחקריים ופיקודיים. כיום שובל סטודנטית לתואר ראשון בממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, במסלול למצטיינים באסטרטגיה וקבלת החלטות, באוניברסיטת רייכמן. בנוסף, מנהלת צוות תוכן והפקה של פודקאסט "הטרוריסט".

פרסומים אחרונים