תכנית הכנס / השפעה זרה דיגיטלית על מערכות בחירות כאתגר מודיעיני

תאריך: 10/02/2021

כנס השפעה זרה דיגיטלית על מערכות בחירות כאתגר מודיעיני

תכנית הכנס והרשמה

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין, בשיתוף עם "ישראל דיפנס", מזמינים אתכם לכנס שיעסוק בתפקיד המודיעין מול התערבות זרה בתהליכים דמוקרטיים ובעיקר במערכות בחירות.
ברקע לכנס, ניסיונות השפעה על מערכות בחירות במדינות רבות במערב, ובראשן ארה"ב, שרובם מיוחסים לרוסיה ולאיראן, והתמודדות קהילות מודיעין בעולם ואף בישראל עם האתגר החדש.
הכנס יעסוק בתיאור האתגר, במשימות הנדרשות מקהילת המודיעין והסייבר, במתחים ובמבוכות אשר כרוכים בהתמודדות עימו ובדרכים להסדרתם.
בכנס ישתתפו אנשי קהילת המודיעין והסייבר לשעבר בישראל ובארצות הברית לצד חוקרים ממכוני מחקר.
*הארוע יתקיים בעברית*