אלוף (מיל') אהרון זאבי (פרקש)

לשעבר ראש אמ"ן ומפקד יחידה 8200.