עדי לבעוזרת מחקר

עדי לב היא עוזרת מחקר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. שירתה בעבר כראש צוות באגף המודיעין. כיום סטודנטית למדעי הקוגניציה ולמוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית ומנהלת אופרציה במיזם דאנא. פרסומים אחרונים