עמית מחקר בכיר - ד"ר שי הרשקוביץ

ד״ר שי הרשקוביץ הוא עמית מחקר בכיר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. הוא בעל למעלה מ-20 שנות ניסיון בתחומי האסטרטגיה, המחקר והמודיעין. לשי דוקטורט במדע-המדינה ותחום ההתמחות האקדמי שלו נוגע לתחום המודיעין הלאומי והממשק שבין מודיעין וטכנולוגיה.