סא"ל (מיל') אבירם הלויעמית מחקר בכיר

סא"ל (במיל') אבירם הלוי שרת יותר משני עשורים ביחידות האופרטיביות של אמ"ן. אבירם הוא עמית מחקר בכיר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. בשנים האחרונות עוסק, במסגרת החברה שהוא אחד ממייסדיה ומנהליה, בהיבטים שונים ורחבים של השפעה על קהלים גדולים - מחקרי תובנות משתמשים, מדידת השפעה וכיצד מייצרים השפעה ברת-קיימא. לאבירם ניסיון רב בקונספטואליזיצה של רעיונות מערכתיים – הן עבור ארגני ביטחון והן במימושם של רעיונות כאלה עבור ארגונים וחברות אזרחיות.