פרופ' עזר גת

ראש התכנית לתואר שני לדיפלומטיה וביטחון וחוקר בכיר בתחום ההיסטוריה הצבאית בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב.