פרופ' שלמה אבינרי

לשעבר מנכ"ל משרד החוץ. פרופסור אמריטוס למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.