תא"ל (מיל´) יוסי קופרוסרראש המכון

תא”ל (מיל') יוסי קופרוסר הוא ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין וראש הפרויקט לנושאים אזוריים במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. שירת באמ”ן, בין השאר כקצין המודיעין של פיקוד המרכז וכראש חטיבת המחקר. כמו כן, כיהן כמנכ”ל המשרד לנושאים אסטרטגיים.

פרסומים אחרונים