תמיר פרדו

לשעבר ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.