ענבל קארועמיתת מחקר בכירה

ענבל קארו היא עמיתת מחקר בכירה במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. היא שירתה בקהילת המודיעין כחמש עשרה שנה. התמחתה בעיצוב ובגיבוש מתודולוגיה מודיעינית ובהטמעתה לרוחב ולעומק הארגון, ביצירת תהליכי שילוביות ולמידה, ובליווי והובלה של עשרות רבות של צוותים מודיעיניים. בוגרת תואר בהיסטוריה כללית ובלשנות, עוסקת באתיקה של מידע ובתהליכים הנדרשים כדי להפוך ארגונים למבוססי מידע.

פרסומים אחרונים