סיפורה של קהילה טכנולוגית רב ארגונית משולבת תעשייה בתחום הראייה הממוחשבת

תאריך: 03/11/2021
מאת: רס"ן י' – מוביל מיזם סטארטרק, משרת באמ"ן

מבוא

לקראת סוף 2019 הוקם מיזם בשם "סטארטרק" – מיזם טכנולוגי ייחודי בתחום הראייה הממוחשבת הכולל גופים טכנולוגיים מזרועות שונות בצה"ל וגופים נוספים מקהילת המודיעין, בשילוב הדוק עם חברות אזרחיות. הגופים פועלים במשותף לטובת פיתוח מענים טכנולוגיים לצרכים מודיעיניים ומבצעיים מגוונים המבוססים על אנליטיקות למיצוי של תמונה ווידיאו.
מיזם זה משמש כתשתית מאפשרת לשיתופי פעולה טכנולוגיים, הכוללים שיתוף ידע, שיתוף יכולות שפותחו ופיתוח פרויקטים משותפים. בשילוב עם מפא"ת, המיזם גם משלב חברות אזרחיות מתחום הראייה הממוחשבת בתוך הפרויקטים במיזם, בצורה הדוקה ומבוססת ישיבה משותפת.
המאמר פותח בסיפור שצובע את שיטת ההתנהלות במיזם ויתרונותיה. לאחר מכן מציג דוגמאות לצרכים מבצעיים שפרויקטי ראייה ממוחשבת יכולים לתת להם מענה. בהמשך אסקור את הפערים שהביאו להקמת המיזם ואת התפיסה הארגונית של המיזם אשר יכולה להיות מקור השראה לארגונים אחרים, בדגש על שיתוף פעולה בין גופים טכנולוגיים ושילוב חברות אזרחיות.

למאמר המלאאולי יעניין אתכם לקרוא גם

הפרקטיקה של השילוביות במבחן המעשה - סיפורה של יחידה משותפת לצה"ל ולשב"כ

#מאמר זה הוא מאמר תגובה לגיליון מספר 7 של "מודיעין הלכה למעשה". כזכור, בגיליון זה שעסק בשילוביות ושיתופי פעולה בקהילת המודיעין הישראלית, הובאו מספר מקרים של יחידות משותפות. מאמר זה נכתב על ידי ש. שמשרת בשב"כ, והיה שותף להקמתה של יחידה משותפת עם צה"ל. מטרת היחידה היא להוביל פעילות בתחום מצבעי לא שגרתי. הכותב חולק את מסקנותיו אודות שילוביות בין ארגונית. תחילה, הוא מתייחס לאתגרי ההקמה, למשל, הגעה לתכלית מוסכמת, ניתוח אינטרסים מקצועיים וארגוניים של השותפים למיזם, תכנית עבודה משותפת ומוסכמת, הכשרות, עניינים פרוצדורליים שונים ואתגרים נוספים. לאחר מכן, הוא מתייחס לפערים ולמתח בסוגיות שונות (למשל, שקיפות ודיווח לגבי פעילות היחידה. לבסוף, הוא מסכם בכך שילוביות אינה ערך העומד בפני עצמו, אלא היא דרך פעולה לשם הגעה לתוצאה מצרפית גדולה יותר מאשר עבודה של כל גוף בנפרד. הוא מתייחס לכך שלא ניתן לבצע מיזם כזה ללא הסכמה על תכליות משותפת וקביעת יעדים, וכי צריך לשאוף להקמה סדורה ומבנית, ולקבוע מראש תכנית עבודה ומנגנוני תיאום. ש. מתייחס גם למרכיב האישי וכותב שהיכן שהיו שותפים שהתחבר אליהם, כך היה קל יותר לקדם תהליכים משותפים.
קרא עוד

תוכנית המרגלים הרוסים בכיסוי עמוק: בין עבר לעתיד

מאת: שובל בן יאיר
רבים בעולם מכירים את הסדרה "האמריקאים," אבל לא בהכרח את תוכנית היומינט עליה הסדרה מבוססת. מדובר על תוכנית הבלתי-חסויים (illegals), תוכנית מיוחדת שפועלת ברחבי העולם תחת גופי המודיעין הרוסים ומכשירה אנשי מודיעין לפעול במדינות זרות תחת זהות בדויה. בדומה לפעילויות יומינט רבות, העידן הדיגיטלי מערים קשיים רבים גם על תכנית הבלתי-חסויים, לכן בעיני המערב התוכנית הזו מיושנת ומעידה על רמה טכנולוגית נמוכה של הרוסים. הדעה הרווחת במערב הייתה שהרוסים הפסיקו את התוכנית הזו, עד שבשנת 2010 הדעה הזו הוכחה כשגויה כאשר עשרה סוכנים נחשפו ונעצרו בארה"ב על-ידי ה-FBI.
הזרקור נכתב בהשראת המאמר "תכנית הבלתי-חסויים של המודיעין הרוסי: נכס מתמשך" מאת קווין רייהל, שהתבסס בין היתר על מקורות רוסיים כמו עריקים ובכירי מודיעין לשעבר. בנוסף, חלקים מהזרקור מבוססים גם על מחקרים שעוסקים בתרבות אסטרטגית רוסית.
קרא עוד