סיפורה של קהילה טכנולוגית רב ארגונית משולבת תעשייה בתחום הראייה הממוחשבת

תאריך: 03/11/2021
מאת: רס"ן י' – מוביל מיזם סטארטרק, משרת באמ"ן

מבוא

לקראת סוף 2019 הוקם מיזם בשם "סטארטרק" – מיזם טכנולוגי ייחודי בתחום הראייה הממוחשבת הכולל גופים טכנולוגיים מזרועות שונות בצה"ל וגופים נוספים מקהילת המודיעין, בשילוב הדוק עם חברות אזרחיות. הגופים פועלים במשותף לטובת פיתוח מענים טכנולוגיים לצרכים מודיעיניים ומבצעיים מגוונים המבוססים על אנליטיקות למיצוי של תמונה ווידיאו.
מיזם זה משמש כתשתית מאפשרת לשיתופי פעולה טכנולוגיים, הכוללים שיתוף ידע, שיתוף יכולות שפותחו ופיתוח פרויקטים משותפים. בשילוב עם מפא"ת, המיזם גם משלב חברות אזרחיות מתחום הראייה הממוחשבת בתוך הפרויקטים במיזם, בצורה הדוקה ומבוססת ישיבה משותפת.
המאמר פותח בסיפור שצובע את שיטת ההתנהלות במיזם ויתרונותיה. לאחר מכן מציג דוגמאות לצרכים מבצעיים שפרויקטי ראייה ממוחשבת יכולים לתת להם מענה. בהמשך אסקור את הפערים שהביאו להקמת המיזם ואת התפיסה הארגונית של המיזם אשר יכולה להיות מקור השראה לארגונים אחרים, בדגש על שיתוף פעולה בין גופים טכנולוגיים ושילוב חברות אזרחיות.

למאמר המלאאולי יעניין אתכם לקרוא גם

פרסומי קהילת המודיעין האמריקנית בנוגע לאיומים ומגמות ארוכות-טווח - תובנות מתודולוגיות / מאת: ד"ר עופר גוטרמן

בחודשי האביב פרסם משרד מנהל המודיעין האמריקני (ODNI) בגלוי שני מסמכי הערכה משמעותיים: ב-9 באפריל התפרסם מסמך האיומים השנתי של קהילת המודיעין (Annual threat assessment) ובחודש מרס התפרסם מסמך המגמות העולמיות לשנת 2040 (Global trends 2040), אותו גיבשה "קבוצת העתידים האסטרטגיים" ב-NIC (גוף המחקר של ה-DNI). יחדיו, שני הפרסומים פורסים את הערכת המודיעין של הקהילה האמריקנית ביחס לאתגרים הניצבים בפני ארצות הברית בטווח הזמן הקצר של השנים הקרובות, וביחס לעתיד ארוך הטווח של שני העשורים הבאים. הזרקור שלפניכם, אשר נכתב ע"י ד"ר עופר גוטרמן, עמית מחקר בכיר במכון, מציג את התובנות המרכזיות בהיבטים המתודולוגיים שעולות משני פרסומים אלו. מעבר לתכני ההערכה המעניינים כשלעצמם, פרסומים אלו מאפשרים הצצה עדכנית לאופן שבו המודיעין האמריקני תופס את תפקידו ביחס לקברניטים, כמו גם כלפי הציבור. בנוסף, מהמסמכים משתקפת המחויבות ליסודות המקצוע המודיעיני, לצד יישום מתודולוגיה ייעודית להערכת העתיד והקפדה על "שיתוף ציבור" בתהליך ההערכה.
קרא עוד