סיפורה של קהילה טכנולוגית רב ארגונית משולבת תעשייה בתחום הראייה הממוחשבת

תאריך: 03/11/2021
מאת: רס"ן י' – מוביל מיזם סטארטרק, משרת באמ"ן

מבוא

לקראת סוף 2019 הוקם מיזם בשם "סטארטרק" – מיזם טכנולוגי ייחודי בתחום הראייה הממוחשבת הכולל גופים טכנולוגיים מזרועות שונות בצה"ל וגופים נוספים מקהילת המודיעין, בשילוב הדוק עם חברות אזרחיות. הגופים פועלים במשותף לטובת פיתוח מענים טכנולוגיים לצרכים מודיעיניים ומבצעיים מגוונים המבוססים על אנליטיקות למיצוי של תמונה ווידיאו.
מיזם זה משמש כתשתית מאפשרת לשיתופי פעולה טכנולוגיים, הכוללים שיתוף ידע, שיתוף יכולות שפותחו ופיתוח פרויקטים משותפים. בשילוב עם מפא"ת, המיזם גם משלב חברות אזרחיות מתחום הראייה הממוחשבת בתוך הפרויקטים במיזם, בצורה הדוקה ומבוססת ישיבה משותפת.
המאמר פותח בסיפור שצובע את שיטת ההתנהלות במיזם ויתרונותיה. לאחר מכן מציג דוגמאות לצרכים מבצעיים שפרויקטי ראייה ממוחשבת יכולים לתת להם מענה. בהמשך אסקור את הפערים שהביאו להקמת המיזם ואת התפיסה הארגונית של המיזם אשר יכולה להיות מקור השראה לארגונים אחרים, בדגש על שיתוף פעולה בין גופים טכנולוגיים ושילוב חברות אזרחיות.

למאמר המלאאולי יעניין אתכם לקרוא גם