השאלה מהמוסד לאמ"ן

תאריך: 21/10/2021

מאת: ר'  רח"ט במשרד ראש הממשלה

מבוא

בבוקר אביבי ב־2015 נקראתי לפגישה אישית דחופה עם ראש אגף המודיעין מבלי לדעת מה מטרתה. "מה דעתך להיות ראש זירה בחטיבת המחקר באמ"ן?", הוא ירה, בדרכו האופיינית. אומנם הייתי כבר בשלהי תפקידי כראש ענף בחטיבת המחקר במוסד, אך זו לא הייתה הצעה למינוי אופייני, אלא משהו חריג במיוחד: יציאה מהארגון שבו עשיתי את כל דרכי המקצועית כדי למלא תפקיד בגוף חיצוני. אף שלא ממש הבנתי את מהות ההצעה והשלכותיה, הסכמתי מייד: האפשרות "לטעום" את המקצוע מזווית כל כך שונה והאתגר ריתקו אותי.
וכך, בקיץ 2015 הגעתי לקריה, והתחלתי את תפקידי כראש זירה בחט"ם ובתוך זמן קצר עברתי מפיקוד על ענף של כ־10 עובדים במוסד, לפקד על זירה של 40 איש באמ"ן; כארבעה חודשים מאוחר יותר, בעקבות שינוי ארגוני שקידם רח"ט מחקר בחט"ם דאז, מוניתי לעמוד בראשות זירה חדשה, שאיחדה בתוכה שתי זירות ישנות, עם ארבעה ענפים ו־80 קצינים וחיילים. ולפתע פתאום עמדתי כאזרח מול עשרות מש"קים וקצינים מדרגת סג"ם ועד סא"ל.
בדפים אלה אנסה להביא את הלקחים המרכזיים שלמדתי במהלך ההשאלה לאמ״ן. אנסה להביא זווית אישית של האופן שבו חוויתי את שני הארגונים: אמ"ן ב"מבט חטוף" של שנתיים, ואילו המוסד, בהסתכלות רחבה יותר של 16 שנה. אני מקווה שתובנות אלה יסייעו לעידוד המעבריות בין כלל ארגוני קהילת המודיעין, ושתהיינה להן תרומה לשיפור שיתוף הפעולה בין הארגונים, ובתוכם.

להמשך המאמראולי יעניין אתכם לקרוא גם

פרסומי קהילת המודיעין האמריקנית בנוגע לאיומים ומגמות ארוכות-טווח - תובנות מתודולוגיות / מאת: ד"ר עופר גוטרמן

בחודשי האביב פרסם משרד מנהל המודיעין האמריקני (ODNI) בגלוי שני מסמכי הערכה משמעותיים: ב-9 באפריל התפרסם מסמך האיומים השנתי של קהילת המודיעין (Annual threat assessment) ובחודש מרס התפרסם מסמך המגמות העולמיות לשנת 2040 (Global trends 2040), אותו גיבשה "קבוצת העתידים האסטרטגיים" ב-NIC (גוף המחקר של ה-DNI). יחדיו, שני הפרסומים פורסים את הערכת המודיעין של הקהילה האמריקנית ביחס לאתגרים הניצבים בפני ארצות הברית בטווח הזמן הקצר של השנים הקרובות, וביחס לעתיד ארוך הטווח של שני העשורים הבאים. הזרקור שלפניכם, אשר נכתב ע"י ד"ר עופר גוטרמן, עמית מחקר בכיר במכון, מציג את התובנות המרכזיות בהיבטים המתודולוגיים שעולות משני פרסומים אלו. מעבר לתכני ההערכה המעניינים כשלעצמם, פרסומים אלו מאפשרים הצצה עדכנית לאופן שבו המודיעין האמריקני תופס את תפקידו ביחס לקברניטים, כמו גם כלפי הציבור. בנוסף, מהמסמכים משתקפת המחויבות ליסודות המקצוע המודיעיני, לצד יישום מתודולוגיה ייעודית להערכת העתיד והקפדה על "שיתוף ציבור" בתהליך ההערכה.
קרא עוד