קורסים אקדמיים בנושאי מודיעין צבאי ובטחוני

תאריך: 17/03/2021


רשימת קורסים אקדמיים בישראל בנושא מודיעין צבאי ובטחוני

מאת: עדי לב

עוד טרם הקמת המדינה היה הישוב העברי מודע לצורך לתת כלים אקדמיים לסגל של המדינה העתידית. רבים מבני הישוב למדו ערבית והיסטוריה של האסלאם באוניברסיטה העברית, והשתלבו אחר כך בשירותי המודיעין. כיום, לימודי מודיעין במסגרת אקדמית רלוונטיים לתפקידים בתחומי הממשל, הדיפלומטיה והבטחון,  והנדבך הטכנולוגי שנוסף בשנים האחרונות לעולם המודיעין על שלל מרכיביו מהווה גם הוא פתח לעולם אקדמי נרחב ומעניין.

ריכזנו עבורכם רשימת קורסים בנושאי מודיעין לאומי (צבאי - בטחוני) הנלמדים במסגרת תארי M.A ו-B.A במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. למידה מהנה!


קורס מבוא למודיעין
מרצה – תא"ל (במיל') איתי ברון
מוסד הלימודים – המרכז הבינתחומי הרצליה
תואר –  ראשון
מסגרת – לימודי ממשל
תיאור הקורס - ארגוני המודיעין ומקבלי החלטות העוסקים בנושא המזרח התיכון מתמודדים בשנים האחרונות עם סביבה מאתגרת באופן שהוא, לדעת רבים, חסר תקדים. עניינו העיקרי של הקורס "מבוא למודיעין" הוא במהות העיסוק המודיעיני, בחלקו בתהליך קבלת ההחלטות בתחומים השונים ובאופן התמודדותו עם התמורות והשינויים בסביבה האסטרטגית והאופרטיבית.
להרחבה על התכנית

קורס סוגיות מתקדמות במודיעין
מרצה – תא"ל (במיל') איתי ברון
מוסד הלימודים – המרכז הבינתחומי הרצליה
תואר – שני
מסגרת – בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
תיאור הקורס - מטרת הקורס הינה להכיר לסטודנטים את עולם המודיעין תוך דיון בפוטנציאל ובמורכבויות הגלומים בו בעת הנוכחית, נוכח השינויים האמורים. לצורך כך הקורס יעסוק בהגדרות הקיימות למודיעין, בגישות השונות לעיסוק המודיעיני, ביחסיו של המודיעין עם מקבלי ההחלטות, בתופעת ההפתעה, במתודולוגיית המחקר ובמודיעין במלחמה (ובסוגי עימות נוספים). בנוסף, יבחן הקורס את השלכות מהפיכת המידע וההתפתחות של ממד הסייבר על המודיעין.

קורס מודיעין וקבלת החלטות
מוסד הלימודים – המרכז הבינתחומי הרצליה
תואר – ראשון
מסגרת – לימודי ממשל, חטיבה בבטחון ולוחמה בטרור
תיאור הקורס - הקורס עוסק בממשק שבין מקבלי ההחלטות, בדרג המדיני והבטחוני הבכיר, לבין עבודת המודיעין. הקורס מתמקד בצורך של המנהיגים במודיעין כאמצעי תומך החלטות וידון במקומו של המודיעין בתהליך קבלת ההחלטות, בדגש על קהילת המודיעין הישראלית. כמו כן, ייבחן השימוש במודיעין כמכשיר ליישום המדיניות. המורכבות שביחסי המודיעין עם הקברניטים תומחש על ידי ניתוח מקרי מבחן Case studies הלקוחים מההיסטוריה הישראלית והעולמית.
להרחבה על התכנית

קורס מודיעין וביג דאטה
מוסד הלימודים – המרכז הבינתחומי הרצליה
תואר – ראשון
מסגרת  - לימודי ממשל, חטיבה בבטחון ולוחמה בטרור
תיאור הקורס - עולם הסייבר הנו רכיב חשוב בביטחון הלאומי בעידן המידע. עולם הסייבר הדיגיטלי מייצר כמויות אדירות של מידע, שמייצר מצד אחד איום מכיוון שהיריב יכול לנצל מידע זה לטובתו, ומהצד האחר מייצר הזדמנויות לניצול המידע להשגת יתרון על היריב. איסוף וניתוח מידע ("דאטה אנליטיקס") מאפשר להתמודד הן עם איומים פיזיים (מניעה וגילוי) והן עם איומים דיגיטליים (מה שמכונה התקפות במרחב הסייבר). הקורס ישלב שני מרצים מעולמות התוכן הרלוונטים (סייבר ו-data analytics והביטחון הלאומי).
להרחבה על התכנית

סדנת המודיעין האנושי
מרצה – מר דוד זמליאן
מוסד הלימודים – המרכז הבינתחומי הרצליה
תואר – ראשון
מסגרת – לימודי ממשל
תיאור הקורס - העיסוק במודיעין היה בעבר עניינה של אחוות יודעי סוד קטנה. כיום בעולם שבו "אסטרטגיה" ‏היא ההגיון המוביל של תחומים רבים, מעסקים ועד לפוליטיקה, העיסוק במודיעין על שלל ‏היבטיו הופך שכיח ומשמעותי הרבה יותר.‏ בגלל אופיו הייחודי של המקצוע המודיעיני קיים מעט מאוד עיסוק בהוויה המקצועית והיום ‏יומית של מקצוע המודיעין.‏ בקורס זה נעסוק באותה הוויה, נקרא ביחד עדויות אישיות ועיתונאיות שפורסמו במקורות ‏גלויים על עבודת המודיעין, משבריה והצלחותיה ברמה האישית והלאומית. ננסה ללמוד על ‏קווים אופיינים לאישיות ולהתנהלות של אנשי מודיעין בעת הזאת.‏
להרחבה על התכנית 

קורס מיומנויות מחקר וניתוח למצטיינים בכתיבה אקדמית
מרצה – אביעד סלע
מוסד הלימודים – המרכז הבינתחומי הרצליה
תואר – ראשון
מסגרת – תכנית המצטיינים באסטרטגיה וקבלת החלטות בבית הספר לממשל
להרחבה על התכנית

סדנת מודיעין גלוי
מרצה – עו"ד אורי בן - יעקב
מוסד הלימודים – המרכז הבינתחומי הרצליה
תואר – ראשון
מסגרת – לימודי ממשל
תיאור הקורס - הסדנה מיועדת להקנות לסטודנטים כישורים יסודיים של איסוף מידע ממקורות גלויים וגיבושו לכדי מודיעין מבצעי, תוך הצגת דילמות בתחום המאבק בטרור. הסדנה כוללת הסברים אודות המודיעין הגלוי, לרבות איסוף המידע, ניתוחו וגיבושו לכדי מודיעין, תוך מתן דגש לפעילות זו בקרב גורמי טרור. דרך הלימוד תהיה בעיקר באמצעות "משחקי מלחמה" שישקפו מתווים של איסוף מידע ותכנון פיגועי טרור, איסוף מידע ממקורות גלויים בהקשר לבחירת היעד לתקיפה, גיוס המפגעים, גיוס כספים, אמצעי התקיפה וכד'. בהמשך יתבצע תכנון מבצעי של הפיגוע, על בסיס המודיעין שגובש ושיטות הפעולה האפשריות. 
להרחבה על התכנית

סמינר - המודיעין - אתגרים והזדמנויות בעידן של תמורות ושינויים
מרצה – תא"ל (במיל') איתי ברון
מוסד הלימודים – אוניברסיטת תל אביב
תואר – שני
מסגרת – התכנית הייחודית בבטחון ודיפלומטיה, החוג למדעי המדינה
תיאור הסדנה - מודיעין הוא ידע על האויב והסביבה הנדרש לצורך קבלת החלטות בעניינים הקשורים לעיצוב המדיניות, לתכנון המבצעים ולבניין הכוח. מטרת הקורס תהיה לבחון את השאלה האם נדרשת מהפכה בענייני מודיעין לנוכח השינויים הגדולים של תקופתנו? ואם כן, מה יכולים להיות כיווניה של מהפכה כזאת? הקורס יתאר את הבסיס העיוני וגישות מסורתיות וחדשות למהותו של המודיעין; יציג את אופן התמודדותו עם האתגרים הנוכחיים שלו, בדגש על השינויים בשדה הקרב, על השינויים שהביאה מהפיכת המידע והתפתחותו של ממד הסייבר, על השינויים בסדר העולמי והאזורי ועל השלכותיהן של התפתחויות חברתיות, פוליטיות ורעיוניות; וינתח את כיווני ההתפתחות העתידיים עבור המודיעין הנדונים כיום בתיאוריה ובפרקטיקה המודיעינית.
להרחבה על התכנית 

קורס מודיעין ובטחון לאומי (מספר קורס 58734)
מרצה – ד"ר יהושע קרסנה
מוסד הלימודים – האוניברסיטה העברית
תואר – שני
מסגרת – החוג ליחסים בין לאומיים
תיאור הקורס - הקורס עוסק במלאכת האיסוף, העיבודוהערכת המודיעין, דן בתפקיד המודיעין בקביעת מדיניות, ובוחן סוגיות ואתגרים עיקריים העומדים בפני קהיליות מודיעין. הקורס נועד לסייע לתלמידים לפתח הערכה מושכלת של השימושים, היכולות והמגבלות של המודיעין, כרכיב קריטי עבור מי שמעונין להבין ולעבודבתחום היחסים הבינלאומיים.התלמידים ילמדו לחשוב להתבונן בעולם כמו קציני מודיעין, ויתמקצעו בכתיבה רלוונטית למדיניות.
להרחבה אודות הקורס ונושאי הלימוד

קורס מודיעין, ריגול ומבצעים מיוחדים – תיאוריה והיסטוריה (מספר קורס 39004)
מרצה – ד"ר דני אורבך וד"ר אור רבינוביץ-בץ
מוסד הלימודים – האוניברסיטה העברית
תואר – ראשון
מסגרת – החוג להיסטוריה
תיאור הקורס - הקורס יעסוק בסוגיות הליבה בתחום המחקר המודיעיני, ויכלול נושאים כמו התיאוריה של החשיבה המדעית והשלכתה על חשיבה מודיעינית, הממשק שבין תהליכי קבלת החלטות לאיסוף וניתוח המודיעין, ועבור לסוגיות היסטוריות העוסקות בניתוח המודיעין, ובמימדים ההיסטוריים של ריגול, ביון ומבצעים חשאיים. הקורס כולל עיסוק ב"אויבים האינהרנטיים של המודיעין", דילמות אינטלקטואליות הפוגעות בעבודת איסוף המידע, הגורמים העומדים מאחורי כשלונות מודיעיניים, סוגיית ההפתעה האסטרטגית, השימוש הבעייתי במבצעים חשאיים לפתרון בעיות פוליטיות, הגבול הדק והמטושטש בין ריגול, מבצעים חשאיים ופשע פלילי. כמו כן, הקורס דן במעורבות של אנשי מודיעין באספקטים שונים של ניהול מדיניות. 
להרחבה אודות הקורס ונושאי הלימוד.

קורס מודיעין ובטחון לאומי
מרצה - תא"ל (במיל') איתי ברון 
מוסד הלימודים – אוניברסיטת חיפה 
תואר –  שני
מסגרת – התכנית ללימודי בטחון לאומי בבית הספר למדעי המדינה
להרחבה על התכנית

קורס שירותי מודיעין בעולם (מספר 71-847-01)
מוסד הלימודים – בר אילן
תואר –  שני
מסגרת – התכנית ללימודי צבא ובטחון  

קורס מודיעין וקבלת החלטות בעידן הסייבר (מספר 71-6830-01)
מוסד הלימודים – בר אילן
תואר –  שני
מסגרת – התכנית ללימודי צבא ובטחון
מרצה – שי שבתאי