קורסים אקדמיים בנושאי מודיעין לאומי (צבאי ובטחוני)

תאריך: 17/03/2021


רשימת קורסים אקדמיים בישראל בנושא מודיעין לאומי (צבאי ובטחוני)

מאת: עופר גוטרמן וליאב סלע

 
עוד טרם הקמת המדינה היה הישוב העברי מודע לצורך לתת כלים אקדמיים לסגל של המדינה העתידית. רבים מבני הישוב למדו ערבית והיסטוריה של האסלאם באוניברסיטה העברית, והשתלבו אחר כך בשירותי המודיעין. כיום, לימודי מודיעין במסגרת אקדמית רלוונטיים לתפקידים בתחומי הממשל, הדיפלומטיה והביטחון, והנדבך הטכנולוגי שנוסף בשנים האחרונות לעולם המודיעין על שלל מרכיביו מהווה גם הוא פתח לעולם אקדמי נרחב ומעניין.
לקראת שנת הלימודים 2022-2023, עדכנו עבורכם את רשימת הקורסים בנושאי מודיעין לאומי (צבאי-בטחוני) הנלמדים היום בישראל במסגרת תארי M.A ו-B.A במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ.
ברבות ממדינות המערב ישנן תוכניות לימודים אקדמיות בנושא מודיעין לאומי. בישראל אין תארים אקדמיים במודיעין, אך כפי שניתן ללמוד מן הרשימה, במרבית האוניברסיטאות נלמדים מספר קורסים בנושאי מודיעין.
עוד ניתן להתרשם ממעבר על הרשימה, כי ברוב המכריע של המקרים, הקורסים נלמדים במחלקות למדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ולרוב, מעבירים אותם פרקטיקנים, קרי מרצים המגיעים מרקע מעשי של שירות בארגוני המודיעין, ופחות מרקע של מחקר אקדמי בתחום.

למידה מהנה! 

מבוא למודיעין
מרצה – תא"ל (במיל') איתי ברון
מוסד הלימודים – אוניברסיטת רייכמן
תואר –  ראשון
מסגרת – בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
תיאור הקורס - ארגוני המודיעין ומקבלי החלטות העוסקים בנושא המזרח התיכון מתמודדים בשנים האחרונות עם סביבה מאתגרת באופן שהוא, לדעת רבים, חסר תקדים. עניינו העיקרי של הקורס "מבוא למודיעין" הוא במהות העיסוק המודיעיני, בחלקו בתהליך קבלת ההחלטות בתחומים השונים ובאופן התמודדותו עם התמורות והשינויים בסביבה האסטרטגית והאופרטיבית.
להרחבה על התכנית

סוגיות מתקדמות במודיעין
מרצה - תא"ל (במיל') איתי ברון
מוסד הלימודים - אוניברסיטת רייכמן
תואר - ראשון
מסגרת - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
תיאור הקורס - מודיעין, לפי הגדרה מקובלת, הוא ידע על האויב והסביבה הנדרש לצורך קבלת ההחלטות בתחומי עיצוב המדיניות, תכנון המבצעים ובניין הכוח. הקורס "סוגיות מתקדמות במודיעין" יעמיק במהות העיסוק המודיעיני, בחלקו של המודיעין בתהליך קבלת ההחלטות בתחומים השונים ובאופן התמודדותו עם התמורות והשינויים בסביבה האסטרטגית והאופרטיבית. הקורס יבחן גישות שונות לתיאוריה העומדת בבסיס המעשה המודיעיני ויעסוק בדילמות הקשורות ליחסיו של המודיעין עם מקבלי ההחלטות, בהסברים שונים לתופעת ההפתעה, באתגרים שאיתם מתמודדת מתודולוגיית המחקר המודיעיני ובהתפתחויות בתחום המודיעין במלחמה (ובסוגי עימות נוספים). בנוסף, יבחן הקורס את השלכות מהפיכת המידע וההתפתחות של ממד הסייבר על המודיעין.
להרחבה על התכנית

מודיעין גלוי
מרצה
- עו"ד אורי בן יעקב
מוסד הלימודים - אוניברסיטת רייכמן
תואר - ראשון
מסגרת - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
תיאור הקורס - הסדנה תכלול הסברים אודות המודיעין הגלוי, לרבות איסוף המידע, ניתוחו וגיבושו לכדי מודיעין, תוך מתן דגש לפעילות זו בקרב גורמי טרור.
דרך הלימוד תהיה בעיקר באמצעות "משחקי מלחמה" שישקפו מתווים של איסוף מידע ותכנון פיגועי טרור, איסוף מידע ממקורות גלויים בהקשר לבחירת היעד לתקיפה, גיוס המפגעים, גיוס כספים, אמצעי התקיפה וכד'. בהמשך יתבצע תכנון מבצעי של הפיגוע, על בסיס המודיעין שגובש ושיטות הפעולה האפשריות. במסגרת הסדנה ינתנו הרצאות פרונטליות בהקשרים שיעלו מתוך יעדי תקיפות הטרור שיבחרו על ידי משתתפי הסדנה.
להרחבה על התכנית

מודיעין וביג דאטא
מרצה
 - מר אלעד פופוביץ, ד"ר דוד מובשוביץ
מוסד הלימודים - אוניברסיטת רייכמן
תואר - ראשון
מסגרת - בית ספר הארי רדזינר למשפטים, בית ספר לאודר לממשל
תיאור הקורס - עולם הסייבר הנו רכיב חשוב בביטחון הלאומי בעידן המידע. עולם הסייבר הדיגיטלי מייצר כמויות אדירות של מידע, שמייצר מצד אחד איום מכיוון שהיריב יכול לנצל מידע זה לטובתו, ומהצד האחר מייצר הזדמנויות לניצול המידע להשגת יתרון על היריב. איסוף וניתוח מידע ("דאטה אנליטיקס") מאפשר להתמודד הן עם איומים פיזיים (מניעה וגילוי) והן עם איומים דיגיטליים (מה שמכונה התקפות במרחב הסייבר). מטרת הקורס היא להכיר ברמת העל את האיומים ואת היכולות של טכנולוגיות ה"דאטה אנליטיקס" הרלוונטיות לביטחון הלאומי. הקורס ישלב שני מרצים מעולמות התוכן הרלוונטים (סייבר ו data analytics והביטחון הלאומי).
להרחבה על התכנית

מודיעין וקבלת החלטות
מרצה - ד"ר אמנון סופרין
מוסד הלימודים - אוניברסיטת רייכמן
תואר - ראשון
מסגרת - בית ספר הארי רדזינר למשפטים, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
תיאור הקורס - הקורס עוסק בממשק שבין מקבלי ההחלטות, בדרג המדיני והבטחוני הבכיר, לבין עבודת המודיעין. הקורס מתמקד בצורך של המנהיגים במודיעין כאמצעי תומך החלטות וידון במקומו של המודיעין בתהליך קבלת ההחלטות, בדגש על קהילת המודיעין הישראלית. כמו כן, ייבחן השימוש במודיעין כמכשיר ליישום המדיניות. המורכבות שביחסי המודיעין עם הקברניטים תומחש על ידי ניתוח מקרי מבחן Case studies הלקוחים מההיסטוריה הישראלית והעולמית.
להרחבה על התכנית

המודיעין האנושי
מרצה - מר דוד מזליאן
מוסד הלימודים - אוניברסיטת רייכמן
תואר - ראשון
מסגרת - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
תיאור הקורס - העיסוק במודיעין היה בעבר עניינה של אחוות יודעי סוד קטנה. כיום בעולם שבו "אסטרטגיה" ‏היא ההיגיון המוביל של תחומים רבים, מעסקים ועד לפוליטיקה, העיסוק במודיעין על שלל ‏היבטיו הופך שכיח ומשמעותי הרבה יותר.‏ תיאוריות שונות של המודיעין מדגישות בדרך כלל את השימושיות והייחוד של המידע הנוסף ‏לטובת קידום אינטרסים גדולים יותר.‏ בגלל אופיו הייחודי של המקצוע המודיעיני קיים מעט מאוד עיסוק בהוויה המקצועית והיום ‏יומית של מקצוע המודיעין.‏ בקורס זה נעסוק באותה הוויה, נקרא ביחד עדויות אישיות ועיתונאיות שפורסמו במקורות ‏גלויים על עבודת המודיעין, משבריה והצלחותיה ברמה האישית והלאומית. ננסה ללמוד על ‏קווים אופייניים לאישיות ולהתנהלות של אנשי מודיעין בעת הזאת.‏ הקורס יהיה עם ציון עובר/לא עובר ללא עבודה.
להרחבה על התכנית

מיומנויות מחקר וניתוח למצטיינים, כתיבה אקדמית
מרצה - אביעד סלע
מוסד הלימודים - אוניברסיטת רייכמן
תואר - ראשון
מסגרת - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
תיאור הקורס - בסדנא ילמדו ויתורגלו יסודות הפרקטיקה של החשיבה, הבנייה, הכתיבה וההצגה של מסמכי מודיעין ומסמכי תכנון אסטרטגיים וכן מאמרי ניתוח במסגרת מכוני מחקר תוך שילוב בין החומר התאורטי בתחום המודיעין והתכנון האסטרטגי, ידע יישומי והתנסויות בכתיבה ומשוב עליהן לכל אורך הקורס.
להרחבה על התכנית

Intelligence, Decision-Making and Counter-Terrorism
מרצה - ד"ר אמנון סופרין
מוסד הלימודים - אוניברסיטת רייכמן
תואר - ראשון
מסגרת - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן
תיאור הקורס - The seminar will provide the students theoretical tools for analyzing strategic decision- making processes in democratic states in a situation that is perceived by the decision makers as crises. In this seminar we will analyze what a crises situation is, we will understand the role of intelligence in the think- tank, we will understand the decision- making process and the different groups in the decision- making process, we will understand how options are explored and why a certain option is chosen. The analysis will include demonstration and analysis of test cases from different democratic states in crises situations and in counter terrorism.

Strategic Intelligence in National Security
מרצה - ד"ר אבנר ברנע
מוסד הלימודים - אוניברסיטת רייכמן
תואר - ראשון
מסגרת - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

לדוג במים סוערים: ריגול ומודיעין באימפריה היפנית
מרצה - פרופ' דני אורבך
מוסד הלימודים - האוניברסיטה העברית
תואר - ראשון
מסגרת - לימודי אסיה
תיאור הקורס - בסמינר ניכנס לעולם הריגול והפעולה החשאית ביפן הקיסרית, וננסה לתהות על קנקנו כשילוב מורכב בין מודיעין, עסקים, פוליטיקה ופשע.
להרחבה על התכנית

סייבר ומודיעין
מרצה - ד"ר איל פינקו
מוסד הלימודים - אוניברסיטת בר אילן
תואר - ראשון
מסגרת - B.A רב תחומי בפקולטה למדעי החברה
להרחבה על התכנית

מודיעין ובטחון לאומי
מרצה - ד"ר איל פסקוביץ'
מוסד הלימודים - הטכניון
תואר - ראשון
מסגרת - לימודים הומניסטיים ואמנויות
תיאור הקורס - נסקור את יסודות עבודת המודיעין, תוך התמקדות בקהילת המודיעין הישראלית והתפתחותה - תפקידי המודיעין, אמצעי האיסוף המודיעיניים הבולטים ועבודת המחקר וההערכה ואת היסטורית קהילת המודיעין הישראלית ופרשיות מפתח בגופי המודיעין המרכזיים. עוד נעסוק ביחסים המורכבים בין המודיעין לקבינט, ובכלל זה מודיעין לשלום. היבטים מוסריים במודיעין ואתגרי המודיעין הניצבים בפני ישראל.
להרחבה על התכנית

Intelligence in the new Era
מרצה - גב' מירי איזן
מוסד הלימודים - אוניברסיטת רייכמן
תואר - שני
מסגרת - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
תיאור הקורס - בקורס נפרוס יריעה רחבה על המודיעין הלאומי במאה העשרים ואחד. בשותפות מלאה של הסטודנטים נבחן את הקשר של מדיניות, מודיעין, קבלת החלטות בעידן הטכנולוגי הנוכחי.
להרחבה על התכנית

Intelligence and National Security
מרצה - פרופ' ריצ'רד שולץ
מוסד הלימודים - אוניברסיטת רייכמן
תואר - שני
מסגרת - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

מודיעין ובטחון לאומי
מרצה - ד"ר יהושע קרסנה
מוסד הלימודים - האוניברסיטה העברית
תואר - שני
מסגרת - יחסים בינלאומיים
תיאור הקורס - מודיעין מתייחס לתהליך איסוף, ניתוח והערכת מידע רלוונטי למדיניות, שלעיתים קשה להשגה ומוסתר. מודיעין מדויק הינו חיוני למעצבי ומיישמי מדיניות, ומאפשר ניסוח וביצוע אסטרטגיות ביחס לנושאי הליבה של הביטחון הלאומי. בקורס זה, יכיר הסטודנט את מלאכת האיסוף, העיבוד, והערכת המודיעין. הקורס ידון גם בתפקיד המודיעין בקביעת מדיניות, ויבחן סוגיות ואתגרים עיקריים העומדים בפני קהיליות מודיעין.
להרחבה על התכנית

מודיעין וקבלת החלטות במצב משברי
מרצה - ד"ר אמנון סופרין
מוסד הלימודים - האוניברסיטה העברית
תואר - שני
מסגרת - יחסים בינלאומיים
תיאור הקורס - קורס זה יקנה לסטודנטים כלים להבנת תהליך קבלת ההחלטות ברמה האסטרטגית במדינות דמוקרטיות שונות, במצב הנתפס ע"י מקבלי ההחלטות כמשברי. במהלך הקורס ננתח מהו מצב הנתפס כמשברי ע"י מקבלי ההחלטות, מה תפקידו של המודיעין בעת ההתמודדות עם המשבר, מה הן החלופות לפעולה הנבחנות בעת משבר, מי בפועל מגבש את דרך הפעולה ומה משפיע על דרך הפעולה הנבחרת.
להרחבה על התכנית

מבוא לחקר המודיעין
מרצה - ד"ר אור רבינוביץ'
מוסד הלימודים - האוניברסיטה העברית
תואר - שני
מסגרת - יחסים בינלאומיים
תיאור הקורס - דיון בתיאוריות הרלבנטיות ובמקרי מבחן היסטורים הקשורים לחקר המודיעין. בצד התיאוריה, דגש מיוחד יינתן לתיאוריות המתייחסות לעיוותי תפיסה, הטיות, וקבלת החלטות. בצד ההיסטורי, דגש מיוחד יינתן לניתוח מבצעי ריגול ואיסוף מודיעין על תוכניות גרעין.
להרחבה על התכנית

Intelligence in Today's World
מרצה - תא"ל (במיל') איתי ברון
מוסד הלימודים - אוניברסיטת תל אביב
תואר - שני
מסגרת - International MA in Security and Diplomacy
תיאור הקורס - Intelligence organizations dealing with the Middle East have been challenged, over the last several years, by a complex and rapidly changing environment, which in the opinion of many, can only be defined as unprecedented. The seminar "Intelligence - Challenges in an Era of Dramatic Changes" focuses on the essence of intelligence, its part in the decision-making process and the way it copes with the changes in the strategic and operational environment. The seminar will deal with existing definitions for intelligence, the different approaches to intelligence, the relations of intelligence with decision makers, the phenomena of surprise, the analysis methodology, and the role of intelligence in war (and in other types of conflict). In addition, the seminar will examine the implications of the information revolution and the development of the cyber dimension on intelligence.
להרחבה על התכנית

המודיעין – אתגרים והזדמנויות בעידן של תמורות ושינויים
מרצה - תא"ל (במיל') איתי ברון
מוסד הלימודים - אוניברסיטת תל אביב
תואר - שני
מסגרת - התוכנית הייחודית בביטחון ובדיפלומטיה
תיאור הקורס - מודיעין הוא ידע על האויב והסביבה הנדרש לצורך קבלת החלטות בעניינים הקשורים לעיצוב המדיניות, לתכנון המבצעים ולבניין הכוח. מטרת הקורס תהיה לבחון את השאלה האם נדרשת מהפכה בענייני מודיעין לנוכח השינויים הגדולים של תקופתנו? ואם כן, מה יכולים להיות כיווניה של מהפכה כזאת? הקורס יתאר את הבסיס העיוני וגישות מסורתיות וחדשות למהותו של המודיעין; יציג את אופן התמודדותו עם האתגרים הנוכחיים שלו, בדגש על השינויים בשדה הקרב, על השינויים שהביאה מהפיכת המידע והתפתחותו של ממד הסייבר, על השינויים בסדר העולמי והאזורי ועל השלכותיהן של התפתחויות חברתיות, פוליטיות ורעיוניות; וינתח את כיווני ההתפתחות העתידיים עבור המודיעין הנדונים כיום בתיאוריה ובפרקטיקה המודיעינית.
להרחבה על התכנית

המודיעין – אתגרים והזדמנויות בעידן של תמורות ושינויים
מרצה - תא"ל (במיל') איתי ברון
מוסד הלימודים - אוניברסיטת תל אביב
תואר - שני
מסגרת - הפקולטה למדעי החברה
תיאור הקורס - מודיעין הוא ידע על האויב והסביבה הנדרש לצורך קבלת החלטות בעניינים הקשורים לעיצוב המדיניות, לתכנון המבצעים ולבניין הכוח. מטרת הקורס תהיה לבחון את השאלה האם נדרשת מהפכה בענייני מודיעין לנוכח השינויים הגדולים של תקופתנו? ואם כן, מה יכולים להיות כיווניה של מהפכה כזאת? הקורס יתאר את הבסיס העיוני וגישות מסורתיות וחדשות למהותו של המודיעין; יציג את אופן התמודדותו עם האתגרים הנוכחיים שלו, בדגש על השינויים בשדה הקרב, על השינויים שהביאה מהפיכת המידע והתפתחותו של ממד הסייבר, על השינויים בסדר העולמי והאזורי ועל השלכותיהן של התפתחויות חברתיות, פוליטיות ורעיוניות; וינתח את כיווני ההתפתחות העתידיים עבור המודיעין הנדונים כיום בתיאוריה ובפרקטיקה המודיעינית.
להרחבה על התכנית

סוגיות במודיעין הלאומי
מרצה 
- ד"ר אודי ערן
מוסד הלימודים - אוניברסיטת חיפה
תואר - שני
מסגרת - המכללה לביטחון לאומי- בית הספר למדעי המדינה
תיאור הקורס - בסיום הסמינר המשתתפים: יפתחו הבנה עקרונית של מהו המודיעין הלאומי: מטרות, מבנה (עקרוני), והתהליכים המרכזיים המתרחשים בו; ישלטו בסוגיות המרכזיות המצויות בין קהילות מודיעין וקברניטים כגון צפיות הדדיות, ומתחים עקרוניים; יוכלו ליישם את ההבנה של יחסי מודיעין-קברניט לשאלה העקרונית של דרגי עבודה מול דרג נבחר; ויוכלו להצביע על השינויים המרכזיים העוברים על המודיעין, לרבות סדר היום המתרחב של קהילות המודיעין, ומרכזיות העולם הטכנולוגי בעשיה המודיעינית.

תורת המודיעין וקהילת המודיעין בישראל
מרצה - ד"ר איל פסקוביץ'
מוסד הלימודים - אוניברסיטת חיפה
תואר - שני
מסגרת - בית ספר למדעי המדינה
להרחבה על התכנית

Intelligence and national security
מרצה - תא"ל (במיל') איתי ברון
מוסד הלימודים - אוניברסיטת חיפה
תואר - שני
מסגרת - Political Sciences with Specialization in National Security
להרחבה על התכנית

סייבר ומודיעין
מרצה - שי שבתאי
מוסד הלימודים - אוניברסיטת בר אילן
תואר - שני
מסגרת - המחלקה למדע המדינה/ התכנית ללימודי ביטחון
תיאור הקורס - בקורס יונח המסד המקצועי להבנת החיבור בין מקצוע המודיעין ואתגרי המודיעין לבין תחום הסייבר, וביתר שאת, להבנת המקצוע של מודיעין הסייבר, תוך שילוב בין היבטים מדעיים - בעיקר מתחום מדעי החברה והרוח - להיבטים של האוּמנות המודיעינית המקצועית בתחום הגנת הסייבר. במסגרת תהליך הליבון ינותחו דוגמאות לשימוש במודיעין בתחום הגנת הסייבר. ניתן לאחרונה בתש"פ.

ביטחון ותודעה
מרצה - שי שבתאי / ד"ר איל פינקו
מוסד הלימודים - אוניברסיטת בר אילן
תואר - שני
מסגרת - המחלקה למדע המדינה/ התכנית ללימודי ביטחון
תיאור הקורס - בקורס יונח המסד המקצועי להבנת אתגר התודעה תוך שילוב בין היבטים מדעיים - בעיקר מתחום מדעי החברה והרוח - לדיסציפלינות מקצועיות המתמודדות אתו ולדיון על המערכות הלאומיות ולדרך השילוב שלהן למענה כולל. במסגרת תהליך הליבון ייבחנו תפיסות מחקריות ומעשיות, צבאיות ואזרחיות, ישראליות ובין לאומיות בתחום; ינותחו דוגמאות היסטוריות; ויתקיים דיון ביקורתי על בסיס דו"חות של ועדות חקירה ומבקר המדינה.
להרחבה על התכנית

שירותי מודיעין בעולם
מרצה - פרופ' שלמה שפירא
מוסד הלימודים - אוניברסיטת בר אילן
תואר - שני
מסגרת - המחלקה למדעי המדינה/ התכנית ללימודי ביטחון
תיאור הקורס - פעילותם של שירותי מודיעין בזירה הבינלאומית תוארה פעמים רבות כ'מרכיב החסר בהבנת היחסים הבינלאומיים'. שירותי מודיעין מהווים מרכיב מרכזי בשמירה על ביטחונה של כל מדינה וביכולתה לגלות את סודותיהם של יריביה. שירותי מודיעין ממלאים תפקידים ביטחוניים רגישים באיסוף ועיבוד מידע חשאי, בהתרעה בפני מלחמה או התקפה, בסיוע למקבלי החלטות, בעיתות מלחמה וסכסוכים, בלוחמה בטרור ובביצוע מדיניות חשאית. שירותי מודיעין ממלאים גם תפקידים חשובים בזירה הבינלאומית, הן בעיתות משבר או קונפליקט והן בעיתות מו"מ ותהליכי שלום. מבנה קהיליית המודיעין של מדינות רבות משקף את התפתחותם הפוליטית, את התרבות הפוליטית ואת רמת ואופי האיומים כלפי אותה מדינה. הצלחות מודיעיניות מגבירות את בטחון המדינה, בעוד שתקלות מודיעיניות מסבכות לעיתים את המדינה במשברים ביחסי החוץ שלה. אפילו במשבר הקורונה פעלו שירותי מודיעין בתפקידים חשובים, כולל זיהוי חולים והשגת ציוד רפואי וחומרים חיוניים בדרכים חשאיות. הקורס יעסוק בשירותי מודיעין בעולם, בהכרה של מושגי יסוד בתחום המודיעין, הכרת קהיליות המודיעין של מדינות מרכזיות, ובחינה וניתוח של סוגיות שונות בתחומי המודיעין ברחבי העולם.
להרחבה על התכנית 

סוגיות מודיעיניות במזרח התיכון
מרצה -
ד"ר נתנאל (נתי) פלמר
מוסד הלימודים - אוניברסיטת בר אילן
תואר - שני
מסגרת - המחלקה ללימודי המזרח התיכון, התכנית ללימודי המזרח התיכון במגמת מודיעין במרחב הדיגיטלי והסייבר
תיאור הקורס - בקורס נעסוק בהיסטוריה של המזרח התיכון המודרני דרך סוגיות ופרשיות מודיעיניות. בהיותו של המודיעין חלק כמעט מכל היבט: קבלת החלטות, צבא ומלחמה, יחסים מדיניים ותהליכי שלום, התפתחות טכנולוגית ומחאות חברתיות וכיוצא בזה, הרי שהתבוננות במזרח התיכון בהקשר המודיעיני מאפשרת עיסוק רב תחומי ונרחב על זירות שונות, תהליכים ותמורות. בקורס נעמיק בסוגיות ופרשיות הנוגעות לתחומים מקצועיים מודיעיניים שונים, הן שיטות איסוף שונות והן בעולם המחקר והניתוח המודיעיני. כמו כן, נדון במודיעין הרלוונטי לצרכים מסוימים, כמו מודיעין נגד טרור ומודיעין לתהליכי שלום. בכל אלו, נחבר ידע תיאורטי-מקצועי באשר לסוגיות אלו אל מקרי בוחן רלוונטיים, תוך המחשה ולמידה פעילה.
להרחבה על התכנית  

אולי יעניין אתכם לקרוא גם