ד"ר אהוד (אודי) ערןעמית מחקר בכיר

ד"ר אהוד (אודי) ערן עמית מחקר בכיר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. הוא מרצה בכיר ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה והחזיק במשרות מחקר בבתי הספר למשפטים ולממשל בהרווארד ובמחלקה למדע המדינה בסטנפורד. שימש בעבר כקצין בגולני ובאמ"ן וכן שירת בלשכת היועץ המשפטי לממשלה ובלשכת ראש הממשלה.

פרסומים אחרונים