השינויים ב-CIA לאורך השנים האחרונות

תאריך: 17/11/2021

בדומה לגופי מודיעין אחרים ברחבי העולם, גם סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב (ה-CIA) מתקפת את התפיסה שלה ואת המבנה הארגוני שלה אל מול האיומים המשתנים לביטחון הלאומי והשינויים בסביבת העבודה המודיעינית. כך למשל, במהלך שנת 2015, נעשה שינוי ארגוני רחב שתואר במאמר שיצא במסגרת המכון – "על השינוי ב-CIA: שילוביות משימתית כרעיון ארגוני מסדר". ההיגיון שעמד מאחורי תהליך זה היה לאפשר להביא לידי ביטוי את היכולות המודיעיניות אל מול האתגרים הקיימים תוך מיצוי עיקרון השילוביות.
ראשי ה-CIA שנכנסו לתפקיד לאחר כהונתו של ג'ון ברנן (2013-2017), נדרשו לבצע חשיבה מחודשת על הדרך שבה הם רוצים להמשיך וליישם את השיטות שהוטמעו בעבר. שימוש שגוי בשיטות העבר, שבזמנו היו חדשניות, עלול היה להביא את הארגון למסלול של אינרציה. 
דוגמה חיובית לתהליך חשיבה שכזה ותוצאותיו עלתה מהפרסומים על השינויים שביצע ראש ה-CIA הנוכחי, וילאם ברנס, בשנת 2021, המהווים את תהליך השינוי המשמעותי ביותר בארגון מאז 2015 והם באים בעקבות בחינה אסטרטגית שברנס ביצע באביב האחרון ולאחר שבעה חודשים בתפקיד. בין השינויים ניתן לראות למשל הקמה של מרכזי משימה חדשים, השקת תוכנית עמיתים טכנולוגית בארגון ועוד. בזרקור זה, אנסה לבחון כיצד שינויים אלו אמורים לשלב בהצלחה בין הישן לחדש, וכך לאפשר להתמודד עם המציאות המשתנה ועם האתגרים המרכזיים שקהילת המודיעין (ובתוכה ה-CIA) מסמנת לעצמה בשנים האחרונות. 


לזרקור המלא


אולי יעניין אתכם לקרוא גם

פרסומי קהילת המודיעין האמריקנית בנוגע לאיומים ומגמות ארוכות-טווח - תובנות מתודולוגיות / מאת: ד"ר עופר גוטרמן

בחודשי האביב פרסם משרד מנהל המודיעין האמריקני (ODNI) בגלוי שני מסמכי הערכה משמעותיים: ב-9 באפריל התפרסם מסמך האיומים השנתי של קהילת המודיעין (Annual threat assessment) ובחודש מרס התפרסם מסמך המגמות העולמיות לשנת 2040 (Global trends 2040), אותו גיבשה "קבוצת העתידים האסטרטגיים" ב-NIC (גוף המחקר של ה-DNI). יחדיו, שני הפרסומים פורסים את הערכת המודיעין של הקהילה האמריקנית ביחס לאתגרים הניצבים בפני ארצות הברית בטווח הזמן הקצר של השנים הקרובות, וביחס לעתיד ארוך הטווח של שני העשורים הבאים. הזרקור שלפניכם, אשר נכתב ע"י ד"ר עופר גוטרמן, עמית מחקר בכיר במכון, מציג את התובנות המרכזיות בהיבטים המתודולוגיים שעולות משני פרסומים אלו. מעבר לתכני ההערכה המעניינים כשלעצמם, פרסומים אלו מאפשרים הצצה עדכנית לאופן שבו המודיעין האמריקני תופס את תפקידו ביחס לקברניטים, כמו גם כלפי הציבור. בנוסף, מהמסמכים משתקפת המחויבות ליסודות המקצוע המודיעיני, לצד יישום מתודולוגיה ייעודית להערכת העתיד והקפדה על "שיתוף ציבור" בתהליך ההערכה.
קרא עוד