ההשתנות הדיגיטלית במודיעין - פוטנציאל חדש למרחבי שילוביות

תאריך: 05/09/2021

 

מאת: אל"ם י', סגן מפקד 8200 לדיגיטל
גופים בקהילת המודיעין מבקשים בשנים האחרונות להפוך לארגונים דיגיטליים מוכווני מידע ובינה מלאכותית. תהליכי ההשתנות הדיגיטלית המתחוללים בהם, מייצרים שינוי עמוק בתפקודים בסיסיים של קהילת המודיעין, בתפוקות המודיעיניות-מבצעיות וברלוונטיות שלה. תהליכים אלה נובעים מהבנת הפוטנציאל המשמעותי הגלום בהשתנות הדיגיטלית ליצירת ערך חדש, כמו גם מקריאה נכונה של המגמות בסביבה הארגונית, במגזר הפרטי והציבורי, בארץ ובעולם. במידה רבה צודקים הטוענים כי אנו נמצאים בתקופה המהווה "נקודת פיתול אסטרטגית". ארגון מודיעין שלא יממש השתנות דיגיטלית עמוקה ויתאים את ה־DNA שלו לעידן הדיגיטלי, עלול להפוך מארגון מוביל, צומח ורלוונטי לארגון הנכנס לתהליך האטה ופותח פערי רלוונטיות.

מעבר להשתנות הפנים־ארגונית בתהליכים המבצעיים והמודיעיניים, באופן צריכת המידע, במבנים הארגוניים, בתפקידנים ובהכשרות וכולי, ההשתנות הדיגיטלית מייצרת הזדמנויות חדשות למרחבי שילוביות ופעולה משותפת בין ארגוני קהילת המודיעין, בעיקר בעולמות התשתיות הדיגיטליות, באופן שפורץ את הגבולות הארגוניים ומאפשר הגדלת עוגה מהותית ויצירת ערך חדש בתחום שהוא מנוע צמיחה מרכזי. זהו מקרה קלסי שבו השלם עשוי להיות גדול מסך חלקיו, אך כתמיד, הפוטנציאל אינו נטול אתגרים.

השיח על אודות תהליכי דיגיטציה ארגוניים הפך בשנים האחרונות לאופנתי ועוסק בנושא מזוויות שונות. לעיתים קרובות השיח נוטה להתמקד בטכנולוגיות המרכזיות המשמשות כפלטפורמות מרכזיות למימוש התהליך, דוגמת בינה מלאכותית, למידת מכונה, ראייה ממוחשבת, פלטפורמות אוטונומיות, רובוטיקה מתקדמת ועוד, או בהיבטים התפיסתיים הרחבים יותר של המעבר מאטומים לביטים.

במאמר זה אבקש לשהות במרחב אופרטיבי פרקטי יותר, ולבחון שלושה נושאים מרכזיים. החלק הראשון יתמקד בתובנות המרכזיות שלי לגבי תהליך השתנות דיגיטלית בארגון מודיעין מבצעי, מתוך מסע הלמידה האישי שעברתי כמי שהוביל בשנה האחרונה את תהליך ההשתנות הדיגיטלית באמ"ן. מסע למידה זה כלל שיח עם שחקנים רבים, במגזר הציבורי והפרטי, בארץ ומעבר לים, אשר שיתפו בתובנות שלהם מהמסעות הדיגיטליים שהם עשו. תובנות אלה רלוונטיות בראייתי לכל ארגון מודיעיני מוכוון מידע וידע המבקש לעבור השתנות דיגיטלית בעת הנוכחית. הלמידה המערכתית כמו גם הלמידה האישית שלי בהקשר זה זכו להאצה משמעותית במהלך מבצע "שומר החומות", אשר הביא לידי מבחן חלק ניכר מהתפיסות, התהליכים והיכולות שפותחו בשנים האחרונות באמ"ן.

החלק השני יעסוק באתגרים ובסיכונים המרכזיים שעימם מתמודדים ארגוני מודיעין בבואם לממש השתנות דיגיטלית, בואכה הפיכה לארגונים דיגיטליים מוכווני מידע וידע. יש דמיון רב באתגרים בין הארגונים, למרות השונות ביניהם, וערך רב בלמידה משותפת עליהם ועל דרכי ההתמודדות עימם. החלק השלישי יעסוק בפוטנציאל לשילוביות בין ארגוני קהילת המודיעין בהקשרי ההשתנות הדיגיטלית. אתמקד בתובנות במישור התהליכי-ארגוני, בתוך נגיעה בשכבות הטכנולוגיות הרלוונטיות היכן שנדרש, כאשר במוקד שאלה מרכזית אחת – כיצד יכולים ארגוני קהילת המודיעין לייצר ערך מוסף משמעותי וחדש ממינוף ההשתנות הדיגיטלית לכדי שילוביות משופרת, פנים־ארגונית וחוצת ארגונים. 

למאמר המלא


אולי יעניין אתכם לקרוא גם