"הברית הסיגינטית" בין המוסד ל-8200

תאריך: 18/11/2021

בעשרים השנים האחרונות נוצרה בין אמ"ן למוסד שותפות הדוקה בתחום הסיגינט, הדיגיטל והסייבר המכונה גם ה"ברית הסיגינטית". מאמר זה מנסה להתחקות אחר הסיבות והתנאים שאפשרו את יצירתה, לתאר את השלבים המרכזיים בהתפתחותה (בין שותפות לברית), את ההישגים המרכזיים שלה ואת מה שנדרש כדי לשמרה ולפתחה בעתיד.
מטרות המאמר הן לספר על אודות הברית הזו כדוגמה לשותפות עמוקה שהיא חריגה בנוף הקהילתי בישראל ואף העולמי, כדי שתשמש מקור השראה לשותפויות דומות בהקשרים אחרים.

מבוא

עד ראשית שנות האלפיים התאפיינו היחסים בין גופי הסיגינט של אמ"ן ושל המוסד בתחרות וכפילויות. פועל יוצא מכך היו עיוותים רבים שמנעו את מיצוי הפוטנציאל, בראיית צרכן המודיעין.
נקודת המפנה הייתה הגעתו של ראש המוסד, מאיר דגן, ששינה את נקודת העבודה וקבע שהמוסד אחראי למימוש משימותיו ועליו להשפיע על הנגזרות האיסופיות הנובעות מכך. לשם כך הוא ביקש ממפקד 8200 לשעבר, פנחס בוכריס, להקים ועדה שתבחן כיצד המוסד יכול לממש את אחריותו בתחום האיסוף האופרטיבי ומה עליו לעשות בתחום הסיגינט.
המלצות הוועדה התקבלו במלואן ועיקרן היה להקים אגף סיגינטי שירכז את צורכי המוסד בתחום ההפקה, לייצר שותפות אסטרטגית עם 8200 ולהקים גוף הַכְוָנָה לתחום הסיגינט. בסופו של דבר גובש מזכר הבנות (MOU) בין שני הארגונים, שעליו חתמו יאיר כהן מפקד 8200 ותמיר פרדו סגן ראש המוסד. התועלת המרכזית למוסד משיתוף הפעולה הייתה קיצור משך הזמן מהרכשת הידיעה ועד להגעתה לצרכן המבצעי, בין השאר תודות להתבססות על מקורות 8200.
אחת המשמעויות של ה-MOU הייתה מימון שהעביר המוסד ל־ 8200, וזו התחייבה, בתמורה, לספק מענה בתחום בניין הכוח ופיתוח מקורות גם לצורכי המוסד.

אולי יעניין אתכם לקרוא גם

ההשתנות הדיגיטלית במודיעין - פוטנציאל חדש למרחבי שילוביות

גופים בקהילת המודיעין מבקשים בשנים האחרונות להפוך לארגונים דיגיטליים מוכווני מידע ובינה מלאכותית. מעבר להשתנות הפנים־ארגונית בתהליכים המבצעיים והמודיעיניים, באופן צריכת המידע, במבנים הארגוניים, בתפקידנים ובהכשרות וכולי, ההשתנות הדיגיטלית מייצרת הזדמנויות חדשות למרחבי שילוביות ופעולה משותפת בין ארגוני קהילת המודיעין, בעיקר בעולמות התשתיות הדיגיטליות, באופן שפורץ את הגבולות הארגוניים ומאפשר יצירת ערך חדש בתחום שהוא מנוע צמיחה מרכזי. 
במאמר זה, אל"מ י', סגן מפקד 8200 לדיגיטל, בוחן שלושה נושאים מרכזיים בהקשר זה: תובנות מרכזיות לגבי תהליך השתנות דיגיטלית בארגון מודיעין מבצעי, מתוך מסע הלמידה האישי שעבר כמי שהוביל בשנה האחרונה את תהליך ההשתנות הדיגיטלית באמ"ן; אתגרים וסיכונים מרכזיים שעימם מתמודדים ארגוני מודיעין בבואם לממש השתנות דיגיטלית, בואכה הפיכה לארגונים דיגיטליים מוכווני מידע וידע והפוטנציאל לשילוביות בין ארגוני קהילת המודיעין בהקשרי ההשתנות הדיגיטלית.
המאמר הוא חלק מגיליון מספר 7 של כתב העת של המכון, "מודיעין הלכה ומעשה" שעתיד להתפרסם בקרוב.
קרא עוד