שותפות אסטרטגית - מכפיל כוח להתמודדות עם האיום המתגבר בממד הסייבר

תאריך: 01/12/2021
מאת: א' - ראש החטיבה העוסקת בהתמודדות עם איומי סייבר בשב"כ

מבוא

מאמר זה עוסק בהתארגנות קהילת המודיעין להתמודדות עם איומי סייבר, ובתוכה השותפות האסטרטגית בין צה"ל/חטיבת ההגנה בסייבר (חטה"ג) לשב"כ/החטיבה לסיכול איומי סייבר, שותפות שהיא "ראש החץ" של ההיערכות הביטחונית מול האיומים בממד זה. המאמר סוקר את אתגרי ההגנה והסיכול מול האיום המתעצם בסייבר ואת התפתחות ההתארגנות הבין־קהילתית והשותפות בין שני הגופים ביחס למדרג של מערכות יחסים בין ארגוניות (תיאום, סיוע, שילוביות, שיתופיות ושותפות).  
הטענה העיקרית המובאת במאמר זה היא ששילוביות, שיתופיות ושותפויות על גווניהן, ובתוך כך שותפויות אסטרטגיות שמביאות לידי ביטוי קשר לטווח ארוך, המחבר במטרות הליבה, בחזון ובערכים, עם אינטרסים פרגמטיים, הן מפתח הכרחי להתמודדות עם רוחב היריעה של האתגרים בממד הסייבר. השותפות האסטרטגית בין שב"כ לחטה"ג, המתבססת על ייעודי הארגונים ועל החפיפה ביניהם, מאפשרת לכל אחד מהארגונים לממש את ייעודו באמצעות נכסים ויכולות שיש ברשות הארגון האחר. לצד היכולת למקסם משאבים ולנהל בצורה מושכלת מאמצים משותפים בבניין והפעלת הכוח, השותפות מאפשרת לרתום את כלל היכולות המודיעיניות, המבצעיות והסיכוליות של הארגונים לטובת בניית תמונת המודיעין הכוללת והתמודדות רב־ ממדית ואפקטיבית עם האיומים בממד הסייבר, בשילוב כלים ויכולות מחוץ לממד. בשותפות כזו הערך והכדאיות נבחנים לאורך זמן ולא בהשוואה לאירוע בודד. היא מחייבת ניהול מתמיד, כדי לשמר ולהעצים את האינטרסים המשותפים, לפרק מתחים בהתהוותם, לבצע התאמות נדרשות ביחס למציאות המשתנה ולקדם אזורי ערך חדשים. מנהיגות, אמון, שקיפות, קרדיטציה מוסכמת ומנגנונים לניהול חילוקי דעות הם המפתח למעבר מ"אגו־סיסטם" ל"אקו־ סיסטם" ולהבקעת היעדים המשותפים.

למאמר המלא


אולי יעניין אתכם לקרוא גם