מקצוע המחקר המודיעיני בישראל - אחרי השבעה באוקטובר

תאריך: 04/03/2024
מאת: אל"מ (מיל') ד"ר עופר גוטרמן, רס"ן (מיל') ד"ר אופק רימר וסא"ל (מיל') שרית שפירא

לקריאת המאמר 


הפתעת השבעה באוקטובר מגלמת כשל רב-מערכתי ובתוכו כמובן גם של המחקר המודיעיני. ספרות ההתרעה מלמדת כי הפתעות אסטרטגיות נובעות, על פי רוב, מפרשנות לקויה של מידע קיים ולא כתוצאה מהיעדר מידע. מאמר זה מבקש להצביע על בעיות מבניות ארוכות-שנים במחקר המודיעיני בישראל, אשר סביר להניח כי עמדו ברקע לליקויים שתרמו לכשל הנוכחי. בלב המאמר עומדת הטענה, כי המחקר המודיעיני הוא מקצוע המחייב מומחיות נושאית, מיומנות מתודולוגית ועמידה בנורמות אתיות ובסטנדרטים מקצועיים מחמירים.

נוכח הפערים המשמעותיים שמאמר זה חושף, בין המצב הרצוי לבין המצב הקיים בגופי המחקר של קהילת המודיעין הישראלית, אנו ממליצים על 4 הצעדים הבאים:
  1. גיבוש קוד אתי למקצוע המחקר המודיעיני;
  2.  הפרדת העיסוק במחקר והערכה מהעיסוק במבצעים ובפעולות השפעה, כדי לאפשר עמידה בסטנדרטים מקובלים של אובייקטיביות; 
  3. בנייה של מסלולי קריירה מוכווני טיפוח מומחיות;
  4.  הקמה של אקדמיה לאומית למודיעין, אשר תציב את ההכשרות והידע התורתי של המחקר המודיעיני על יסודות מוצקים.אולי יעניין אתכם לקרוא גם