דיון בנושא יחסי מודיעין דרג מדיני

תאריך: 24/04/2022
ב - 10 באפריל 2022 נפגשו חוקרי המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין עם ד"ר ארזן טרפור. במפגש הציג ד"ר טרפור את מחקרו בנושא יחסי מודיעין קברניט. המחקר כבר התקבל לפרסום בכתב עת נחשב INTELLIGENCE AND NATIONAL SECURITY. במוקד המחקר: הקושי של ארגוני מודיעין לספק תובנות לפעולה (ACTIONABLE INSIGHTS) במצבים מורכבים, בייחוד ברמה האסטרטגית. בנסיבות אלה, מקבלי ההחלטות מתמודדים עם שינוי מהיר ללא הכנה משמעותית מצד ארגוני המודיעין. 

המאמר המלא

אולי יעניין אתכם לקרוא גם

התמודדות המודיעין הישראלי עם פניית סאדאת לדרך השלום בשנים 1970-1977: ממקרה בוחן להלכה למעשה / שגית סטיווי-קרביס, נובמבר 2018

המחקר מתמקד באירוע יוצא דופן בהיסטוריה של ישראל, פניית סאדאת לדרך השלום. התפקיד המרכזי של המודיעין בזמן מלחמה איננו מוטל בספק והוא מתמקד באיומים ובמטרות לתקיפה. יחד עם זאת, תפקידו של המודיעין ביוזמת סאדאת לא היה ברור, בין השאר משום שהדרג המדיני מידר אותו, מקרה שאיננו נדיר בעת יוזמות אסטרטגיות. במסגרת המחקר, נסקרו מספר סוגיות: הפתעה אסטרטגית; התפתחות עמדת מצרים ביחס לסכסוך עם ישראל בשנים 1970-1977; התפתחות התובנה הישראלית כלפי תהליך השינוי האסטרטגי במצרים והתפנית המדינית של סאדאת; הוצגו שלוש גישות שהיו בקהילת המודיעין הישראלית ביחס ליוזמת סאדאת; הוצגו המגבלות שהקשו על המודיעין להעריך נכונה את עצם השינוי ואת מאפייניו; ולבסוף, הוצג מודל לעיבוד מידע וזיהוי תהליכים אסטרטגיים-מדיניים שיאפשר להתמודד עם חלק מהקשיים הללו.
קרא עוד