עיצוב החשיבה המקצועית בהכשרת אנשי מקצועות המודיעין בשב"כ

תאריך: 16/02/2022
מאת: אלון, ר' בית הספר למודיעין, שירות הביטחון הכללי

הכשרה כאתגר של שינוי דפוסי חשיבה

לפני כ-15 שנים נכחתי בהרצאה של מפקדת קורס לוחמים באחד מארגוני הביטחון, שהסבירה כי קורס הלוחמים נמשך כשנה וכי ההישג הנדרש בסופו הוא ש"הבוגר יחשוב כמו לוחם". אמירה זו היתה תמוהה בעיניי, משום שאני חונכתי כי עובד ליבה בחטיבה הסיכולית בשירות הביטחון הכללי נמדד על פי ביצועיו. 
כמובן שכוונת מפקדת הקורס היתה להקצין את הניסוח לטובת הבהרת המסר: תשתית תפיסתית מקצועית חזקה, הכוללת חשיבה, גישה והתייחסות רחבה, הינה המפתח לבחירת הפעולות הנכונות ולביצוען הנכון והאפקטיבי; מכאן גם יוכל הבוגר להגיע ל"שורות תחתונות" איכותיות.
בית הספר למודיעין בשב"כ (ביסלמ"ן) עוסק רבות בעיצוב ההסתכלות ותפיסת העולם המקצועית של החניכות והחניכים, בעיקר בשיטות מסורתיות המבוססות על חניכה והשראה של אוטוריטות מקצועיות. 
עם זאת, שינוי גישה או חשיבה דורשים שימוש במגוון רחב של שיטות ו"ערוצי" הגעה לליבם ולראשם של החניכים. אופן ומידת ההשפעה של כל שיטה שונים מחניך לחניך. בנוסף, יש צורך מתמיד להתאים את שיטות ההדרכה לדור הנוכחי, שהוא מתקדם, דיגיטלי ו"רב ערוצי". לאור אלו, אין מנוס מחיפוש ומפיתוח מתמידים של דרכים חדשות וחדשניות להשגת תכלית זו. 
המאמר הנוכחי יתאר מספר מתודות חדשות שפותחו והוטמעו בשנים האחרונות בבית הספר למודיעין במסגרת תהליך זה.

למאמר המלא 
אולי יעניין אתכם לקרוא גם