Shin Bet deputy chief R: Mossad, Shin Bet, IDF borders may need redo

תאריך: 12/04/2021
כתבה שעלתה בJpost עסקה במאמר שפורסם לאחרונה במסגרת המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין. המאמר המדובר הינו המאמר על "מנהיגות תחת אש השילוביות", אותו כתב סגן ראש השב"כ, ר'. המאמר עוסק במשמעות השילוביות בקהילת המודיעין הישראלית, בהיסטוריית השילוביות בארץ ובאתגרים הגלומים בה והסיבות להם. יתר על כן, המאמר פורט מודל הכולל שש שכבות ליצירת שילוביות נכונה ויעילה בין ארגוני המודיעין בישראל. המאמר יפורסם גם כחלק מגיליון מספר 7 של המגזין "מודיעין הלכה ומעשה" מטעם המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, העוסק בשילוביות בקהילת המודיעין.

לכתבה

למאמר "מנהיגות תחת אש השילוביות"


אולי יעניין אתכם לקרוא גם