בינה מלאכותית בתחום הויזינט / נועם (רון) ברמן

הזרקור מציג את האתגרים ואת היתרונות של שילוב בינה מלאכותית בעולם של המיפוי ושל האיסוף החזותיים (ויזינט). מעבר להצגת הפיתוחים הטכנולוגיים, והאופן בו אלו עונים על שאלות מודיעיניות, הזרקור שם דגש על ממשקי אדם-מכונה, וכיצד נכון לשלב את הבינה המלאכותית עם הגורם האנושי.
קרא עוד

איסוף על בסיס הרשתות החברתיות – חיתוך מצב / ליאב סלע

הזרקור מציג תמונת מצב על השימוש ברשתות חברתיות ציבוריות לשם מענה על שאלות מודיעיניות. בבסיסו עומדת הטענה שהאיסוף באמצעי זה מתאים למטרות של סריקת אופק, אך לא יעיל לזיהוי איומים קונקרטיים ברמה הטקטית.
קרא עוד

מודיעין חברתי וכלכלי - תרומת מדדי ניידות האוכלוסייה החדשים / ד"ר שמואל אבן וד"ר תומר פדלון

הכותבים מציגים את עמדתם בנוגע לשימוש בכלים של דאטה גולמי רחב ומובנה (מדדי ניידות האוכלוסייה), המסופק על ידי ענקיות הטכנולוגיה. לשיטתם, כלים אלה יכולים להיות אמצעי מועיל למענה על שאלות מודיעיניות, בפרט כאלה הנוגעות למודיעין לאומי אזרחי.
קרא עוד

טוניק: איסוף מודיעיני באמצעות שיטוט ברשתות ו-SNA / ליאב סלע

הזרקור מציג שיטה חדשה לשיטוט (אקספלורציה) ברשתות החברתיות, במטרה לענות על שלוש שאלות: (1) באיזה פרופילים מועיל לשוטט? (2) איך לתעדף את סידור השיטוט? (3) מתי שיטוט נוסף אינו כדאי עוד? הגם שהמאמר ביקש להתייחס לשיטוט ברשתות חברתיות, ההגיונות המוצגים בו יכולים לשמש גם שיטות נוספות למיצוי מידע.
קרא עוד

קשרי חוץ (קש"ח) מודיעיניים במאה ה-21: לקחים מהניסיון המערבי ועקרונות לפיתוח אסטרטגיות קש"ח עתידיות / אודי גולן, פברואר 2019

המחקר עוסק בהתרחבות הקש"ח המודיעיני וחשיבותו הגוברת בתוך עבודת המודיעין וכמרכיב במדיניות החוץ והביטחון. מטרת המחקר הייתה לנתח את הניסיון המערבי בתחום הקש"ח המודיעיני מאז 11 בספטמבר ולהצביע על לקחים וכיוונים לאסטרטגיית קש"ח מודיעינית עתידית הרלוונטית לכלל הקהילה הישראלית. המחקר בחן מספר שאלות מרכזיות: מהם הגורמים המשפיעים על יצירת והידוק קשרי חוץ מודיעיניים בין מדינות? מהם הגורמים המונעים או מגבילים שיתוף פעולה מודיעיני בין מדינות? כיצד משתלב הקש"ח המודיעיני בשלבים השונים של עבודת המודיעין, קרי האיסוף, מחקר וכו'?
קרא עוד

התמודדות עם סוגיות שאינן בראש סדר העדיפויות המודיעיני / שירה פתאל, אוקטובר 2018

המחקר מתמודד עם אופן המענה לסוגיות שבהן אין תשתית מודיעינית של ממש בתחומי האיסוף או המחקר, ובכל זאת העיסוק בהן נדרש. במסגרת המאמר נבחנות השאלות הבאות: כיצד נראית ההתארגנות בקהילות מודיעין זרות, האם ניתן להחיל על קהילת המודיעין הישראלית פתרונות קיימים או להתאימם אליה, וכיצד ניתן לפתח פתרונות בעלות נמוכה יחסית. המאמר מתמקד במספר כיוונים: שיתופי פעולה עם גופי מחקר חיצוניים, שימוש במקורות מידע גלויים, שימוש בחוכמת ההמונים ובחוכמת המומחים לצורכי מודיעין, שיתופי פעולה עם גורמי מודיעין זרים ואיסוף חשאי.
קרא עוד

מה בין מיקור המונים לצרכי איסוף מודיעין לבין שיטות איסוף מידע מסורתיות, בדגש על אוסינט ויומינט? / Steven A. Stottlemyre

הזרקור בוחן את השאלות מהו מיקור המונים לצורכי מודיעין והאם הוא שונה מדיסציפלינות איסוף מסורתיות? האם מצריך לגבש תפיסות איסוף ומחקר חדשות? מי "אחראי" לשימוש בשיטה זו ואיך מכשירים לכך? הזרקור מבוסס על המאמר - " HUMINT, OSINT, or Something New? Defining Crowdsourcing Intelligence" ומנסה לענות על חלק מהשאלות האלה.
קרא עוד