עוזרת מחקר - ניקול נגבי

ניקול נגבי היא עוזרת מחקר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. שירתה בעבר באגף המודיעין ובוגרת תואר ראשון בתכנית המצטיינים לפסיכוביולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.