ניקול נגביעוזרת מחקר

ניקול נגבי היא עוזרת מחקר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. שירתה בעבר באגף המודיעין ובוגרת תואר ראשון בתכנית המצטיינים לפסיכוביולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.

פרסומים אחרונים