ניקול נגביעוזרת מחקר

ניקול נגבי היא עוזרת מחקר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. שירתה בעבר באגף המודיעין. בוגרת תואר ראשון בתכנית המצטיינים לפסיכוביולוגיה וסטודנטית לתואר שני בבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב.

פרסומים אחרונים