אל"מ (מיל') ד"ר עופר גוטרמןעמית מחקר בכיר

אל"מ (מיל') ד"ר עופר גוטרמן הוא עמית מחקר בכיר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. שירת בשורת תפקידים בחטיבת המחקר באמ"ן ובפיקוד צפון, שימש כעוזר למודיעין של המזכיר הצבאי לראש הממשלה ופיקד על הקב"ש (תוכנית הקורסים הבין-שירותית של קהילת המודיעין). בעל תואר שלישי מאוניברסיטת בן-גוריון במחלקות למזרח-תיכון ולפוליטיקה וממשל, תואר שני בתוכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל-אביב, ותואר ראשון בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת תל-אביב.

פרסומים אחרונים

קורסים אקדמיים בנושאי מודיעין לאומי (צבאי ובטחוני)

מאת: עופר גוטרמן
עוד טרם הקמת המדינה היה הישוב העברי מודע לצורך לתת כלים אקדמיים לסגל של המדינה העתידית. רבים מבני הישוב למדו ערבית והיסטוריה של האסלאם באוניברסיטה העברית, והשתלבו אחר כך בשירותי המודיעין. כיום, לימודי מודיעין במסגרת אקדמית רלוונטיים לתפקידים בתחומי הממשל, הדיפלומטיה והביטחון, והנדבך הטכנולוגי שנוסף בשנים האחרונות לעולם המודיעין על שלל מרכיביו מהווה גם הוא פתח לעולם אקדמי נרחב ומעניין.

לקראת שנת הלימודים 2022-2023, עדכנו עבורכם את רשימת הקורסים בנושאי מודיעין לאומי (צבאי-בטחוני) הנלמדים היום בישראל במסגרת תארי M.A ו-B.A במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ.
ברבות ממדינות המערב ישנן תכניות לימודים אקדמיות בנושא מודיעין לאומי. בישראל אין תארים אקדמיים במודיעין, אך כפי שניתן ללמוד מן הרשימה, במרבית האוניברסיטאות נלמדים מספר קורסים בנושאי מודיעין.
עוד ניתן להתרשם ממעבר על הרשימה, כי ברוב המכריע של המקרים, הקורסים נלמדים במחלקות למדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ולרוב, מעבירים אותם פרקטיקנים, קרי מרצים המגיעים מרקע מעשי של שירות בארגוני המודיעין, ופחות מרקע של מחקר אקדמי בתחום.

למידה מהנה!
קרא עוד