מודל להערכת חוסן לאומי במזה"ת בראי משבר הקורונה - רס"ן ד' וד"ר קרן

מסמך זה מציע מודל אנליטי ראשוני המאפשר את גיבושו של מדד "חוסן לאומי" למדינות המזה"ת. המודל, שנשען ברובו על פרמטרים ואינדיקטורים מהמחקר האקדמי, מבקש לאפשר לסמן מרחבים רגישים להשפעת משבר הקורונה, כמו גם משברים נוספים.
קרא עוד

סיכום כנס בנושא התקפות סייבר ומודיעין בתקופת הקורונה

סיכום כנס מקוון בנושא התקפות סייבר ומודיעין בתקופת הקורונה שערך המכון. מטרות הכנס היו לתאר את ההיערכות המודיעינית מול האתגר מזוויות שונות (המגזר הציבורי, המגזר הפרטי, מכוני המחקר והמגזר השלישי), וללמוד מכך על ההתמודדות המודיעינית בתחום הסייבר גם בהקשרים אחרים.
קרא עוד

מודיעין חברתי וכלכלי - תרומת מדדי ניידות האוכלוסייה החדשים / ד"ר שמואל אבן וד"ר תומר פדלון

הכותבים מציגים את עמדתם בנוגע לשימוש בכלים של דאטה גולמי רחב ומובנה (מדדי ניידות האוכלוסייה), המסופק על ידי ענקיות הטכנולוגיה. לשיטתם, כלים אלה יכולים להיות אמצעי מועיל למענה על שאלות מודיעיניות, בפרט כאלה הנוגעות למודיעין לאומי אזרחי.
קרא עוד

התרעה על פרוץ מגפה אינה שאלה מודיעינית - נייר עמדה / אלון ששון

מחבר המאמר טוען שהעיסוק בקורונה בכלל, ובשאלת ההתרעה בפרט, לא צריך להיות מוגדר כחלק מהמושג מודיעין. עם זאת, הוא טוען שלמגפה יש השלכות גם על ארגוני המודיעין ועל עבודתם.
קרא עוד

צורכי המידע והידע של מדינת ישראל בתחומי עניין אזרחיים: מחשבות על המודיעין הלאומי בצל התפרצות מגפת הקורונה / עופר גוטרמן

תפקידו של המודיעין ברמה הלאומית בסוגיות ענין אזרחיות החורגות מהממד הביטחוני-צבאי. המאמר מניח שהמושג ביטחון לאומי יוצא מהתחום הביטחוני-צבאי, ולכן דורש מודיעין נרחב יותר. אי לכך, המאמר שואל איך נכון שקהילת המודיעין תתמודד עם ההגדרה המרחיבה (כמובילה או כמלווה). נכתב בבסיסו עבור הגיליון הבא של כתב העת (מודיעין הלכה ומעשה). אולם, בעקבות התפרצות משבר הקורונה, השינויים והחידושים ("השיבושים") שהוא מייצר לעבודת המודיעין ברמה הלאומית, והלמידה לעתיד שמתבקש לקיים בעקבות זאת, יצא מוקדם יותר.
קרא עוד

השיח אודות הקורונה: שלוש גישות / ד"ר דורון מצא

המאמר מציג שלוש גישות ביחס לשיח אודות הקורונה: הראשונה, המודרניסטית-מדעית; השנייה - הפוסט מודרנית; השלישית - גישת ביניים המשלבת בין הגישות אשר רואה את הקורונה כסוג של אתגר רפואי ואף יותר מכך, חברתי, כלכלי ואחר. מהגישה השלישית נגזר תמהיל של ריאליזם ומפוכחות, כאשר היא גוזרת כי הקורונה הוא אתגר מורכב ומשמעותי ולא אתגר מדומיין.
קרא עוד

הערכה מקדימה והיערכות בצל משבר הקורונה - בריטניה

הסיכון למגפה עולמית הועלה על ידי קהילות מודיעיניות ברחבי העולם כבר לפני מספר שנים, ובאופן גובר ערב התפרצות המגפה. למרות הערכת המודיעין המקדימה, נראה כי בפועל המדינות לא נערכו בהתאם להתמודדות עם המשבר. מלבד ארה"ב, בה מתמקד מירב השיח בנושא, גם בבריטניה נראית מגמה דומה.
קרא עוד

דיון מתודולוגי - משבר הקורונה מנקודת מבט מודיעינית לאומית

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין קיים ב-7 באפריל 2020 דיון מקוון בנושא המשמעויות של משבר הקורונה עבור קהילת המודיעין ומשימותיה. מטרות הדיון היו להתייחס לסוגיית ההתרעה המוקדמת; לסוגיית הליווי המודיעיני של "המאמץ המלחמתי"; לתרומת המודיעין לגיבוש אסטרטגיית היציאה; להיבטים המבצעיים של הפעילות המודיעינית, כולל מבצעים מיוחדים; ולהשלכות של ההתמודדות עם המגפה על משימות המודיעין לאורך זמן ועל ההיערכות המתאימה למימושן.
קרא עוד

שילוביות בקהילות המודיעין בצל הקורונה – מבט מעבר לים / שירה כהן

האתגרים החדשים המתגבשים בצל משבר הקורונה עבור קהילות המודיעין דורשים מהן לגלות גמישות ולפעול בדרכים מגוונות. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות שילוביות, כלומר העצמה והעמקה של ממדי שיתוף הפעולה. לפיכך, זרקור זה יעסוק בשילוביות בקהילות מודיעין בצל הקורונה במבט מעבר לים.
קרא עוד

התמודדות עם מגפות בעידן הביג דאטה נוכח מגפת הקורונה / ליאב סלע

הזרקור מציג את החיתוך שבין עולם הביג דאטה (לרבות למידת מכונה, בינה מלאכותית וכיו"ב) לבין עולם ההתמודדות עם מגפות. הוא סוקר את יישומי הביג דאטה שנעשה בהם שימוש היום בעולם כדי להתמודד עם מגפת הקורונה. זאת, בראי האפידמיולוגים, אנשי השמירה על הסדר הציבורי (פיקוד העורף, משטרה וכיו"ב) ומקבלי ההחלטות.
קרא עוד

המודיעין האפידמי בשירות בריאות הציבור – הקורונה כמקרה מבחן / קובי מורן-גלעד ולייה מורן-גלעד, מרץ 2020

מגפת הקורונה היא עדות מובהקת לחשיבות המכרעת שיש למודיעין אפידמי למניעה ומזעור של ההשלכות החמורות שעלולות להיות למגפות על בריאות הציבור ועל הביטחון הלאומי על כל מרכיביו. מטרת נייר זה היא להצביע על מרכיבי המודיעין האפידמי טרם, בזמן ואחרי המגפה, להציג תפישות וכלים רלוונטיים לאיסוף ה"מודיעין האפידמי", גיבוש תרחישים וביצוע הערכת מצב של אירועים אפידמיים, ולהמליץ על צעדים למימוש יעדי מודיעין זה.
קרא עוד