סיכום כנס מודיעין לאומי-אזרחי

סיכום כנס מודיעין לאומי-אזרחי שערך המכון בתאריך 14/09/2020 בהמשך לגיליון "מודיעין הלכה ומעשה" האחרון שעסק באותו הנושא. בכנס דנו בין היתר על צורך במודיעין לאומי-אזרחי ומקומם של גופי המודיעין הקלאסי בסוגיות לאומיות אזרחיות. כחלק משיח זה, תוארה קשת האפשרויות לפיתוח מודיעין מסוג זה בישראל ושכלולו. הקשת נעה בין שתי גישות: הגישה המרחיבה - בה לגופי המודיעין יש את האחריות לעסוק גם בסוגיות שאינן בטחוניות גרידא, למול הגישה המצמצמת - בה על המודיעין לעסוק בסוגיות בטחונית בלבד.
קרא עוד

דיון מתודולוגי - משבר הקורונה מנקודת מבט מודיעינית לאומית

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין קיים ב-7 באפריל 2020 דיון מקוון בנושא המשמעויות של משבר הקורונה עבור קהילת המודיעין ומשימותיה. מטרות הדיון היו להתייחס לסוגיית ההתרעה המוקדמת; לסוגיית הליווי המודיעיני של "המאמץ המלחמתי"; לתרומת המודיעין לגיבוש אסטרטגיית היציאה; להיבטים המבצעיים של הפעילות המודיעינית, כולל מבצעים מיוחדים; ולהשלכות של ההתמודדות עם המגפה על משימות המודיעין לאורך זמן ועל ההיערכות המתאימה למימושן.
קרא עוד

ערב עיון מתודולוגי – הקושי האמריקני להעריך את ממדי האתגר הסיני – ינואר 2020

סיכום ערב עיון בנושא התמודדות קהילת המודיעין האמריקנית עם התעצמותה של סין. את האירוע ערך המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין בינואר 2020 במרכז למורשת המודיעין.
קרא עוד

הרצאה בנושא סייבר, בינה מלאכותית והמעשה המודיעיני – דרור בן דוד – נובמבר 2019

סיכום הרצאתו של אל"מ (במיל.) דרור בן דוד בנושא סייבר, בינה מלאכותית, הממשקים ביניהם והקשר שלהם למעשה המודיעיני, אשר התקיימה בנובמבר 2019 במרכז למורשת המודיעין. במהלך ההרצאה הוצגו ההגדרות השונות לבינה מלאכותית והוסבר הקשר בין השניים לבין ההשלכות האפשריות על המעשה המודיעיני.
קרא עוד

הכנס הבינ"ל הרביעי למודיעין של המרכז למורשת המודיעין – יוני 2019

סיכום כנס המודיעין הבינ"ל הרביעי של המרכז למורשת המודיעין (המל"מ), שהתקיים ביוני 2019 בגני התערוכה בתל אביב במקביל לתערוכת ISDEF. הכנס עסק בסוגיות נבחרות בסדר היום המודיעיני והאסטרטגי של ישראל, כאשר מושבי הכנס התבססו על תוצרי המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין.
קרא עוד

ערב עיון מתודולוגי – הכרעות ללא מודיעין – המודיעין לקראת הסכמי אוסלו – מאי 2019

סיכום ערב עיון בנושא "הכרעות ללא מודיעין – המודיעין לקראת הסכמי אוסלו", שקיים המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין ערך ב-20 במאי 2019 במרכז למורשת המודיעין. במסגרת הכנס נבחנו יחסי הגומלין בין מקבלי ההחלטות לבין המודיעין, בדגש על אמ"ן, לקראת החתימה על הסכמי אוסלו ומיד אחריה.
קרא עוד

אירוע השקת הספר 'הערביסט' – אליהו ששון והמאבק הציוני במרד הערבי מאת ד"ר ירון רן – אפריל 2019

הספר 'הערביסט', מאת ד"ר ירון רן, מספר את סיפור חייו של אליהו ששון שהיה איש מודיעין, דיפלומט ושר בממשלת ישראל. מסמך זה יסקור בקצרה את פועלו של ששון בשלושת המישורים הללו ואת תרומתו הרבה למדינת ישראל. האירוע התקיים באפריל 2019.
קרא עוד

ערב עיון מתודולוגי – התמודדות המודיעין הישראלי עם תפניות המדיניות האסטרטגית של מצרים – נובמבר 2018

סיכום ערב העיון המתודולוגי, שעסק בהתמודדות המודיעין הישראלי עם פניית סאדאת לדרך השלום בשנים 1970-1977, כמקרה מבחן בהקשר של איתור תפניות בעלות פוטנציאל חיובי. האירוע התקיים במרכז למורשת המודיעין ב-19 בנובמבר 2018, יום השנה ה-41 לביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים סאדאת בישראל.
קרא עוד

הכנס המודיעין של המרכז למורשת המודיעין ו-Israel Defense – מאי 2018

סיכום כנס המודיעין הבינ"ל השלישי של המרכז למורשת המודיעין (המל"מ), בשיתוף עם Israel Defense, שהתקיים ב-16 במאי 2018 בגני התערוכה בתל אביב, ועמד בסימן 70 שנות מודיעין.
קרא עוד