גיליון 4 - המערכה על התודעה היבטים אסטרטגיים ומודיעיניים - אפריל 2019

הגיליון הרביעי של כתב העת של המכון עוסק בנושא המערכה על התודעה. הגיליון נכתב בשיתוף פעולה עם המכון למחקרי ביטחון לאומי, ושותפים בכתיבתו חוקרים רבים כמו גם אנשי מעשה, בעבר ובהווה. הגיליון ביקש לבחון את נושא המערכה על התודעה דרך שלוש פריזמות. הראשונה הינה תיאוריה ופרקטיקה בהקשרי תודעה, במסגרתה נבחנו שאלות כמו איך ניתן להשפיע על ציבורים גדולים ואיך מודדים השפעה. הפריזמה השנייה הינה ישראל והמערכה על התודעה, במסגרתה נשאלה השאלה על איזה גוף לתכלל את העיסוק בתודעה ונבחנו מקרי בוחן מהעבר. הפריזמה האחרונה הינה התודעה בראייה גלובלית, במסגרתה נסקרה המדיניות בהקשרי תודעה של מספר מדינות. 
קרא עוד

גיליון 3 - ביג דאטה ומודיעין - מאי 2018

גיליון 3 - ביג דאטה ומודיעין - מאי 2018

הגיליון השלישי של כתב העת של המכון מדגיש את הייחודיות של התמודדות קהילת המודיעין עם תופעת הביג דאטה ומציג זוויות הסתכלות שונות של השלכותיה על המודיעין, הן מתוך קהילת המודיעין והן מגורמים שמחוצה לה העוסקים בתחום ומובילים אותו בעולם העסקי. הגיליון נחלק למספר שערים נושאיים, שכל אחד מהם מאיר את תופעת הביג דאטה מזווית אחרת: יסודות תופעת הביג דאטה והמודיעין; רשתות חברתיות מחקר בראי ביג דאטה וחוכמת ההמונים; השלכות מבניות ותפיסתיות; והסתכלות "מעבר לים" על תופעת הביג דאטה במודיעין. 
קרא עוד

גיליון 2 - המודיעין בהשתנות מהירה - אוגוסט 2017

הגיליון השני של כתב העת של המכון עוסק בצורך של גורמי המודיעין להתאים את דרכי פעולתם לקצב ולעוצמה הגוברים של השינויים הן בסביבה האסטרטגית והן בסביבה האופרטיבית והטכנולוגית. המתח המובנה בין הצורך להשתנות לבין המחויבות למנהגים המוכרים היה כר נרחב למחקר ולכתיבה, לא רק בהקשר המודיעיני. בגיליון זה המכון מבקש למקד את הדיון בנגזרות המודיעיניות של הנושא: דיון בהשתנות של היריב ושל הסביבה ובאופן שבו שינוי זה מהווה בסיס להשתנות של קהילת המודיעין בכלל, של ארגוני המודיעין העוקבים אחר הסביבה בפרט, של דפוס היחסים ארגוני המודיעין השונים ושל מקצועות המודיעין החדשים והמתחדשים. 
קרא עוד

גיליון 1 - השילוביות במודיעין - דצמבר 2016

הגיליון הראשון של כתב העת של המכון עוסק בסוגיית השילוביות במודיעין, כלומר בהעצמה ובהעמקה של ממדי שיתוף הפעולה בין מרכיבים שונים של השלם המודיעיני עד כדי טשטוש הזהות הארגונית המקורית ויצירת מקורות סמכות מודיעיניים חדשים. הגיליון עוסק במספר ממדים: ההיבט התיאורטי של רעיון השילוביות במודיעין; ממד פנים-ארגוני; ממד בין-ארגוני; ממד מודיעיני מבצעי; ממד בין-מדינתי; ממד קהילתי; ענייני השעה. המאמרים בגיליון זה הינם בגדר מתאבן לדיון ולבחינה, בקהילייה ובארגוניה, של תפיסת השילוביות ובפרשנויות השונות שלה.
קרא עוד